2010-07-07

Database Master 2.0

Dostępna jest wersja 2.0 programu Database Master for Firebird. Zaimplementowano w niej nowe funkcje, rozszerzono możliwości dotychczasowych funkcji oraz poprawiono zauważone błędy poprzedniej wersji programu.

Program oprócz Firebird umożliwia również pracę z bazami danych Oracle, SQLServer, MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, plikami XML oraz dowolnymi bazami danych, z którymi można się połączyć poprzez ODBC lub OleDB.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz