2010-08-19

Qt i Fireibird

Pakiet Qt zawiera między innymi wiele sterowników SQL, a wśród nich również sterownik dla Firebird/InterBase. Wersja pakietu Qt dla Windows zawiera skompilowane sterowniki dla baz SQLite oraz ODBC. Pozostałe sterowniki należy skompilować samodzielnie.
 
W tym artykule autor opisuje, jak skompilować sterownik dla Firebird używając MingGW i 32-bitowej wersji Qt 4.6 dla Windows.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz