2010-09-30

Wkrótce premiera Firebird 2.5

Jak wiadomo, Firebird niedawno ukończył 10 lat (kod serwera jest rozwijany łącznie już od 26 lat). W najbliższych dniach, bo już 4 października 2010 r. odbędzie się premiera finalnej wersji serwera Firebird 2.5. Z tej okazji odbędzie się konferencja internetowa, którą poprowadzą Philippe Makowski (prezes Firebird Fundation) oraz Dmitry Yemanov (główny programista projektu).

Seminarium rozpocznie się 4 października 2010 r. o godzinie 1300 GMT (1500 czasu polskiego). Zainteresowani udziałem w tej konferencji mogą skorzystać z »tego adresu«.

2010-09-16

Mierzenie wydajności Firebird

Testy TPC są najlepiej znanym sposobem mierzenia wydajności bazy danych. Nie są jedynym sposobem. Różne testy mierzą różne aspekty wydajności bazy danych. Jednym z takich testów jest Indexed Insertion Benchmark. Służy on do mierzenia wydajności bazy danych w zastosowaniach związanych z reklamą, portalach społecznościowych itp. Test mierzy wydajność w sytuacjach, gdy do bazy dodawane są nowe dane, podczas gdy w tym samym czasie wykorzystywany są różne indeksy do pobierania danych. Test pokazuje wydajność bazy gdy interesuje nas:
 • szybkie wyszukiwanie informacji, wymagające korzystania z indeksów,
 • szybkie dodawanie do bazy wielu danych,
 • aplikacje wymagają szybkiej odpowiedzi, co jest możliwe przy natychmiastowej aktualizacji indeksów w miarę modyfikowania lub dodawania nowych danych.
Philippe Makowski zaimplementował ten test dla wykorzystania do mierzenia wydajności Firebird. Można je pobrać z »tej strony internetowej«.

Jak przyspieszyć kopiowanie bazy danych

W blogu IBSurgeon opublikowany został artykuł opisujący, w jaki sposób można przyspieszyć tworzenie kopii bazy bazy danych, tworzonej przy pomocy standardowego programu GBAK. Okazuje się, że użycie parametru „-se” może skrócić czas tworzenia kopii bazy nawet o 30%.

Użycie tej opcji powoduje, że program GBAK nie odczytuje bazy danych bezpośrednio, ale wykorzystuje usługę wbudowaną w serwer Firebird. Oznacza to, że w tym przypadku program GBAK przekazuje jedynie żądanie wykonania kopii bazy serwerowi Firebird. Ponieważ to serwer Firebird wykonuje tę kopię, plik kopii musi być zapisany na dyskach dostępnych dla serwera Firebird. Innymi słowy nie jest możliwe zrobienie kopii zdalnej bazy na dysku lokalnym (innego komputera niż komputer, na którym działa Firebird).

2010-09-09

Ankieta o Firebird 2.5

Stan z 9 września 2010 r.
Zbliża się moment publikacji finalnej wersji serwera Firebird 2.5. Przygotowania do jego opublikowania weszły w ostatnią fazę. Jeżeli nic nieoczekiwanego nie stanie na przeszkodzie, Firebird 2.5 zostanie opublikowany w ciągu miesiąca.

Tymczasem można wziąć udział w ankiecie na stronie Firebird News. Ankieta jest na głównej stronie serwisu, w prawym panelu. Do wyboru mamy następujące możliwości:
 • jak tylko dostępna będzie finalna wersja Firebird 2.5.0
 • poczekam na Firebird 2.5.1
 • już go używam
 • nie zamierzam

2010-09-08

Konferencje Firebird

Wkrótce odbędzie się kilka konferencji Firebird.

2010-09-04

2010-09-02

Finalna wersja IBProvider 3

Udostępniona została finalna wersja sterownika IBProvider Professional 3 — natywnego sterownika OLE DB dla Firebird i InterBase. Wśród cech nowej wersji sterownika można wyróżnić:
 • pełna zgodność funkcjonalna ze sterownikami IBProvider 1 oraz IBProvider 2
 • skalowalna wewnętrzna architektura sterownika
 • wsparcie dla wszystkich wersji serwerów Firebird, InterBase i Yafill
 • nowy poziom integracji z MS SQL Server oraz narzędziami Business Inteligence
 • mechanizmy pozwalające bardzo wydajnie przetwarzać olbrzymie ilości danych
 • wbudowana konwersja kodowania lister
 • nowy konwerter typów, wsparcie dla SQL_NULL, emulacja typów BOOLEAN i GUID oraz maksymalne wsparcie dla tablic
 • zagnieżdżone transakcje
 • możliwość pracy wielowątkowej
 • dodatkowe instrukcje (EXECUTE BLOCK, INSERT RETURNING, UPDATE OR INSERT, UPDATE RETURNING, DELETE RETURNING)
Pełna informacja o tej wersji sterownika jest »tutaj«.