2010-09-16

Jak przyspieszyć kopiowanie bazy danych

W blogu IBSurgeon opublikowany został artykuł opisujący, w jaki sposób można przyspieszyć tworzenie kopii bazy bazy danych, tworzonej przy pomocy standardowego programu GBAK. Okazuje się, że użycie parametru „-se” może skrócić czas tworzenia kopii bazy nawet o 30%.

Użycie tej opcji powoduje, że program GBAK nie odczytuje bazy danych bezpośrednio, ale wykorzystuje usługę wbudowaną w serwer Firebird. Oznacza to, że w tym przypadku program GBAK przekazuje jedynie żądanie wykonania kopii bazy serwerowi Firebird. Ponieważ to serwer Firebird wykonuje tę kopię, plik kopii musi być zapisany na dyskach dostępnych dla serwera Firebird. Innymi słowy nie jest możliwe zrobienie kopii zdalnej bazy na dysku lokalnym (innego komputera niż komputer, na którym działa Firebird).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz