2010-10-29

Firebird 2.5 w Ubuntu

Marius Popa Adriam w swoim blogu opublikował artykuł, w którym opisuje, jak zainstalować Firebird 2.5 w systemie operacyjnym Ubuntu, korzystając z oficjalnego instalatora tar.gz.

Firebird 2.1.3 w Ubuntu

Richard Acosta Martinez w swoim blogu opublikował artykuł (po hiszpański), w którym opisuje, jak należy zainstalować Firebird 2.1.3 Classic Server w systemie operacyjnym Ubuntu.

Automatyczne tłumaczenie na język angielski jest »tutaj«.

2010-10-28

Firebird od środka

Norman Dunbar pracuje nad udokumentowaniem takich aspektów Firebird, jak struktura pliku bazy danych, sposób kompresji danych w rekordach itp. Dokumentacja nie jest jeszcze ukończona, ale nawet w obecnej wersji zawiera wiele ciekawych informacji.

Dokumentacja dostępna jest jako zestaw stron HTML oraz jako pojedynczy dokument PDF.

Różnice wydajności Firebird 2.5 o różnych architekturach

Firebird 2.5 dostępny jest w trzech różnych architekturach:
 1. Classic Server
 2. Super Server
 3. Super Classic
Thomas Steinmaurer udostępnił w swoim blogu wideo pokazujące różnice między różnymi architekturami serwera Firebird 2.5, działającego na wieloprocesorowym komputerze.

Wideo można obejrzeć bezpośrednio »tutaj«.

2010-10-22

Gra internetowa bazująca na Firebird

Delta Quadrant: Horizons to gra internetowa typu space opera, napisana w SQL, korzystająca z Firebird. Niektórzy porównują ja do gry Masteres of Orion, ale to nie jest klon tej gry. DQ:Horizons dostępna jest poprzez własną stronę internetową. Istnieje też wersja dla Facebook.

Implementacja gry rozpoczęła się od użycia Firebird 2.1. Obecnie gra korzysta z Firebird 2.5. Architektura gry jest w skalowalna. W bazie danych obecnie jest 85 tabel i 356 procedur. Autorzy spodziewają się, że w głównej bazie danych docelowo będzie 10 miliardów rekordów w tabeli eksplorowanych gwiazd.

Obecnie używany jest serwer o architekturze Classic Server. Planowane jest przejście wkrótce na architekturę SuperClassic.

Więcej informacji technicznych o tej grze jest »tutaj«.

Nowa wersja IBProvider

Dostępna jest nowa wersja sterownika IBProvider. W tej wersji przede wszystkim usprawniono obsługę pól typu TIME i TIMESTAMP. Obecnie sterownik może tak obsługiwać te pola, żeby nie tracić informacji o milisekundach.

Przy okazji poprawiono kilka drobnych błędów.

Więcej szczegółów jest »tutaj«.

Sterownik Firebird dla Codeigniter 2.0

Carlos Garcia udostępnił sterownik Firebird dla CodeIgniter 2.0. CodeIgniter to prosty framework napisany w języku PHP, ceniony za swoją prostotę i szybkość działania.

2010-10-20

Wydajność Firebird w .NET

Jiří Činčura, jeden z programistów sterownika ADO.NET, w swoim blogu opublikował notatkę, w której opisuje swoje pomiary wydajności serwera Firebird korzystającego ze sterownika ADO.NET. Również te testy świadczą, że Firebird 2.5 jest szybszy od swojego poprzednika.

Testowanie wydajności Firebird - prezentacja

Niedawno odbyła się konferencja internetowa poświęcona testowaniu wydajności Firebird. Dostępna jest już prezentacja pokazująca wyniki takich testów.
Zaprezentowane teksty pokazują, że Firebird 2.5 rzeczywiście jest szybszy od poprzedniej wersji serwera.

2010-10-17

Sterownk Firebird dla Lua

Dostępna jest wersja 0.5 sterownika Firebird dla języka programowania Lua.

Nowości w tej wersji:
 • usprawnione działanie st:run()/st:fetch(), bazujące na standardowym typie
 • dodane wsparcie dla SQL_NULL (Firebird 2.5)
 • dodane at:sqlcode(), at:sqlstate(), at:sqlerrors(), at:errors(), at:full_status()
 • dodane at:start_transaction()
 • dodane st:row()
 • poprawione kilka innych drobnych błędów
 • usprawnione działanie pakietu automatycznych testów sterownika 
Szczegóły nowej wersji opisane są »tutaj«.


  Sterownik Firebird dla Python 2.7

  Python 2.7 został udostępniony 3 lipca 2010 r. Planuje się, że jest to ostatnia wersja Python 2.x. Właśnie udostępnione zostały sterowniki Firebird zgodne z Python 2.7.

  2010-10-16

  Seminarium o testowaniu wydajności Firebird

  Wkrótce odbędzie się konferencja internetowa poświęcona testowaniu wydajności Firebird. Poprowadzą ją Dmitry Yemanov oraz Alexey Kovyazin. Konferencja odbędzie się 19 października 2010 r. o godzinie 1300 GMT (1500 czasu polskiego).

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej konferencji mogą skorzystać skorzystać z »tego adresu«.

  UIB zoptymalizowane dla Firebird 2.5

  UIB to zestaw komponentów pozwalających korzystać z serwerów InterBase lub Firebird. Wykorzystują natywne funkcje obu serwerów, pozwalając na możliwie najszybszą pracę z wymienionymi bazami danych, w środowiskach wielowątkowych. Wszystkie komponenty są bezpieczne ze względu na wątki.

  Komponenty UIB mogą są zgodne z następującymi narzędziami:
   Udostępnione właśnie komponenty UIB 2.5 zapewniają:
  • wsparcie dla UNICODE w Delphi 2009 i późniejszych
  • są zoptymalizowane tak, aby w pełni wykorzystać Firebird 2.5
   Więcej informacji jest »tutaj«.

  2010-10-07

  Database .NET 3.6

  Database .NET darmowy program do zarządzania bazami danych. Umożliwia między innymi tworzenie baz danych, projektowanie tabel, modyfikowanie danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów i wykonywanie instrukcji SQL. Program nie wymaga instalowania. Do działania potrzebuje platformę .NET 2.0 lub .NET 3.5.  Jest dostępny dla wszystkich wersji Windows (x86/x64). Współpracuje z następującymi bazami danych:
  • Access
  • dBase
  • Excel
  • Firebird
  • MySQL
  • Oracle
  • PostgreSQL
  • SQL Azure
  • SQL Server
  • SQLCe
  • SQLite
  • inne bazy dostępne poprzez OleDB lub ODBC.
  Wersja 3.6 programu jest w pełni zgodna z Firebird 2.5.

  Program jest darmowy.

  Seminarium o Firebird 2.5 można pobrać

  Z okazji udostępnienia Firebird 2.5 odbyła się międzynarodowa konferencja internetowa, poświęcona temu wydaniu serwera. Konferencja została zarejestrowana. Osoby, które nie zdołały wziąć w niej udziału, a są nią zainteresowane, mogą sobie ją pobrać z Internetu.

  Firebird 2.5 w Debianie

  Dostępne są pakiety Firebird 2.5 dla systemu operacyjnego Debian. Ponieważ Debian jest aktualnie zamrożony, w ramach przygotowań do udostępnienia nowego wydania systemu, pakiety Firebird 2.5 zostały przesłane do dystrybucji eksperymentalnej systemu.

  2010-10-04

  Premiera Firebird 2.5

  Zgodnie z niedawną obietnicą, dzisiaj udostępniona została finalna wersja serwera Firebird 2.5. Związane z tym informacje dla prasy dostępne są »tutaj« (po angielsku) oraz »tutaj« (po polsku).

  Głównym celem Firebird 2.5 było stworzenie podstaw dla nowej architektury wątków.
  Zaimplementowano również rozszerzenia SQL umożliwiające zarządzanie użytkownikami przy pomocy instrukcji CREATE/ALTER/ DROP USER  i inne rozszerzenia. Umożliwiono również stosowanie autonomicznych transakcji w procedurach składowanych i wyzwalaczach oraz możliwość wykonywania zapytań do innych baz w ramach EXECUTE STATEMENT.

  Rozszerzenia silnika

  Przebudowa architektury wątków umożliwiła lepsze wykorzystanie systemów wieloprocesorowych i wielordzeniowych. Spowodowało to znaczną poprawę skalowalności serwera w przypadku, gdy wiele baz danych jest wykorzystywanych równolegle, ale głównym skutkiem jest pojawienie się architektury Superclassic. Będzie on podstawą architekturą w planowanej wersji Firebird 3.

  Standardowe biblioteki (libfbembed.so, fbembed.dll) mogą być obecnie bezpiecznie używane w aplikacjach wielowątkowych.

  Inne nowe cechy
  Rozszerzone możliwości administrowania
  • System monitorowania poprzez Services API pozwala niemal w czasie rzeczywistym monitorować i analizować wszystko, co się dzieje w bazie danych.
  • Nowa systemowa rola RDB$ADMIN w bazach o strukturze ODS 11.2 (wprowadzonej w Firebird 2.5) pozwala użytkownikowi SYSDBA na przeniesienie jego przywilejów na innego użytkownika bazy danych.
  • Tabele monitorujące zawierają więcej informacji.
  • Możliwe jest asynchroniczne zerwanie połączenia z bazą danych.
  • Zwykli użytkownicy mogą monitorować monitorować własne połączenia oraz 
  • CURRENT_CONNECTION
  Rozszerzenia SQL
  • Wsparcie dla wyrażeń regularnych w klauzuli SIMILAR TO.
  • ALTER COLUMN dla pól wyliczanych (computed).
  • Autonomiczne transakcje w modułach PSQL (procedury składowane, wyzwalacze lub dynamiczne bloki PSQL).
  • Rozszerzony dostęp do procedur składowanych w definicjach widoków.
  • Opcjonalna klauzula GRANTED BY lub GRANTED AS w instrukcjach GRANT i REVOKE.
  • REVOKE ALL dla odwołania wszystkich uprawnień użytkownika lub roli.
  • Wsparcie dla WHERE Pole = ? OR ? IS NULL
  Rozszerzenia przetwarzania danych
  • Nowe wbudowane funkcje konwersji napisów UUID CHAR(16) OCTETS do formatu zgodnego z RFC4122.
  • Możliwość przekazywanie 32- i 64-bitowych liczb całkowitych jako wartości szesnastkowych.
  Więcej informacji o nowościach w Firebird 2.5 opisane jest w dokumencie Firebird 2.5 Release Notes.

  Obecnie Firebird 2.5 jest dostępny dla 32- i 64-bitowych wersji systemów operacyjnych Linux i Windows. W najbliższym czasie dostępna będzie również wersja dla systemu operacyjnego MacOS-X. Wersje dla pozostałych systemów zgodnych z POSIX najprawdopodobniej będą dostępne przed końcem bieżącego roku.