2010-10-07

Database .NET 3.6

Database .NET darmowy program do zarządzania bazami danych. Umożliwia między innymi tworzenie baz danych, projektowanie tabel, modyfikowanie danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów i wykonywanie instrukcji SQL. Program nie wymaga instalowania. Do działania potrzebuje platformę .NET 2.0 lub .NET 3.5.  Jest dostępny dla wszystkich wersji Windows (x86/x64). Współpracuje z następującymi bazami danych:
 • Access
 • dBase
 • Excel
 • Firebird
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SQL Azure
 • SQL Server
 • SQLCe
 • SQLite
 • inne bazy dostępne poprzez OleDB lub ODBC.
Wersja 3.6 programu jest w pełni zgodna z Firebird 2.5.

Program jest darmowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz