2010-10-17

Sterownk Firebird dla Lua

Dostępna jest wersja 0.5 sterownika Firebird dla języka programowania Lua.

Nowości w tej wersji:
 • usprawnione działanie st:run()/st:fetch(), bazujące na standardowym typie
 • dodane wsparcie dla SQL_NULL (Firebird 2.5)
 • dodane at:sqlcode(), at:sqlstate(), at:sqlerrors(), at:errors(), at:full_status()
 • dodane at:start_transaction()
 • dodane st:row()
 • poprawione kilka innych drobnych błędów
 • usprawnione działanie pakietu automatycznych testów sterownika 
Szczegóły nowej wersji opisane są »tutaj«.


  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz