2010-10-16

UIB zoptymalizowane dla Firebird 2.5

UIB to zestaw komponentów pozwalających korzystać z serwerów InterBase lub Firebird. Wykorzystują natywne funkcje obu serwerów, pozwalając na możliwie najszybszą pracę z wymienionymi bazami danych, w środowiskach wielowątkowych. Wszystkie komponenty są bezpieczne ze względu na wątki.

Komponenty UIB mogą są zgodne z następującymi narzędziami:
 Udostępnione właśnie komponenty UIB 2.5 zapewniają:
  • wsparcie dla UNICODE w Delphi 2009 i późniejszych
  • są zoptymalizowane tak, aby w pełni wykorzystać Firebird 2.5
 Więcej informacji jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz