2010-11-27

Rozwój sterownika ODBC dla Firebird

Po kilkuletniej przerwie niedawno wznowione zostały prace nad darmowym sterownikiem ODBC dla Firebird, dostępnym na zasadach Open Source. W związku z tym jego autor prosi użytkowników dotychczasowej wersji tego sterownika o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych błędów i problemów.

Więcej na ten temat jest »tutaj«.

Nowa wersja sterownika dbExpress dla Firebird

Dostępna jest wersja 27 darmowego sterownika dbExpress dla Firebird. W tej wersji zaimplementowano:
 1. Zwracanie nazw widoków
 2. Wsparcie dla Delphi XE
 3. Wsparcie dla Firebird 2.5

Strona internetowa Firebird chwilowo niedostępna

Sean Layne ogłosił, że 28 listopada 2010 r. prowadzone będą prace konserwacyjne sieci. W związku z tym w godzinach od 1400 do 1700 czasu GMT (1500 do 1800 czasu polskiego) niedostępna będzie strona internetowa projektu.

2010-11-23

Czy Firebird nic nie kosztuje

Jiří Činčura w swoim blogu zastanawia się, czy Firebird naprawdę nic nie kosztuje. Sam Firebird oczywiście jest i zawsze będzie dostępny za darmo. Jednak aby zapewnić jego rozwój, potrzebne są pewne zasoby. Tymi zasobami są komputery, programy narzędziowe oraz ludzie zaangażowani w pisanie kodu, testowanie, pisanie dokumentacji, pisanie programów pomocniczych, sterowników itp.

Aby zapewnić rozwój serwera, Fundacja Firebird zatrudnia pewną liczbę osób (programiści, testerzy, itd.). Fundacja utrzymuje się jedynie z dobrowolnych datków.

Jeżeli sprzedajesz swoje produkty, korzystające z Firebird, to rozważ dobrowolny datek (datki) na rozwój Firebird. Nawet niewielka kwota ma znaczenie. Jeżeli wielu użytkowników przeznaczy nawet minimalne kwoty, ułatwi to zapewnienie zasobów niezbędnych do rozwoju Firebird.

O różnych sposobach wsparcia rozwoju Firebird można przeczytać »tutaj«.

Sterownik Firebird dla Python

Sterownik Python 3 Firebird Driver został zaktualizowany do wersji 0.3.1. Pakiet tar.gz został umieszczony w repozytorium.

W tej wersji sterownika zaimplementowane zostały niewielkie modyfikacje oraz poprawiono błędy.

2010-11-18

ADO.NET provider 2.6 dla Firebird

Jiří Činčura, główny programista i koordynator prac nad darmowym sterownikiem ADO.NET dla Firebird, w swoim blogu ogłosił udostępnienie wersji 2.6 tego sterownika. W tej wersji oprócz poprawek błędów, zaimplementowano nowe funkcje i usprawnienia, a także wsparcie dla niektórych nowych cech Firebird.

Więcej szczegółów jest »tutaj«.

Sterownik ADO.NET Data Provider dla Firebird można pobrać »stąd«.

2010-11-17

Firebird 2.5 w Ubuntu

Marius Popa Adriam zaktualizował repozytorium systemu operacyjnego Ubuntu Maverick oraz zaktualizował przewodnik instalowania i używania Firebird. Uwzględniona została najnowsza stabilna wersja serwera: Firebird 2.5.

IBExpert Roadshow w Warszawie

W dniu 23 listopada 2010 r. w Warszawie obędzie się IBExpert Roadshow. Impreza będzie trwałą od godziny 900 do 1300. Podczas spotkania Holger Klemt z IBExpert KG przeprowadzi konferencję (w języku angielskim). Poruszane będą następujące tematy:
 • Firebird 2.5 — architektura i zalety
 • IBExpert — narzędzia poprawiające wydajność
 • Monitorowanie i optymalizacja bazy danych
 • IBEBlock
Wszyscy uczestnicy konferencji w jej trakcie będą mogli zakupić programy firmy IBExpert w specjalnej cenie. Obsługę transakcji w złotówkach zapewni AnySoft.pl (polski partner firmy IBExpert).

Miejsce spotkania:
Prema Invest
Krakowskie Przedmiescie 47/51 (mapa Zumi, Targeo)
00-071 Warszawa
Zainteresowani udziałem w tej bezpłatnej konferencji proszeni są o rejestrację: aschmidt@ibexpert.com.

Firebird 3.0 w Debian

Pakiety Firebird 3.0 zostały przesłane do eksperymentalnego repozytorium systemu operacyjnego Debian. To jest pierwsza wersja tych pakietów w tym repozytorium. Wiele rzeczy może jeszcze ulec zmianie, zanim powstanie finalna wersja Firebird 3.0. Ponadto należy wykonać kopię (backup) bazy danych w dotychczasowej wersji Firebird i odtworzyć ją (restore) w Firebird 3.0.

Marius Popa Adriam w swoim blogu opublikował instrukcję instalowania Firebird 3.0, przy wykorzystaniu pakietów z eksperymentalnego repozytorium.

Sterowniki ODBC/JDBC wersja 2.0 RC2

Dostępna jest wersja 2.0 Release Candidate 2 sterowników ODBC/JDBC dla Firebird. Sterowniki, podobnie jak Firebird, dostępne są za darmo, na zasadach Open Source.

Sterowniki dostępne są w wersjach dla Windows 32, Windows 64, Linux x64 oraz Linux AMD64.

2010-11-16

Firebird wśród najpopularniejszych baz danych

Firmy tworzące licencjonowane oprogramowanie dość dokładnie wiedzą, jak liczna jest rzesza użytkowników tego oprogramowania. W przypadku oprogramowania darmowego, takiego jak Firebird, można co najwyżej z grubsza oszacować liczbę użytkowników.

W portalu Geek Gumbo zebrane zostały wyniki popularności kilku systemów. Popularność baz została oszacowana na postawie liczby zapytań o nie w wyszukiwarce Google. Otrzymano następujące wyniki:
 1. Access — 47 mln zapytań
 2. Oracle — 24,9 mln zapytań
 3. MySQL — 12,3 mln zapytań
 4. Firebird — 4,2 mln zapytań
 5. Sybase — 2,56 mln zapytań
 6. PostgreSQL — 2,5 mln zapytań
Artykuł pokazuje również popularność serwerów internetowych, języków programowania oraz narzędzi do handlu elektronicznego.

Można się spierać co do dokładności pomiaru popularności tą metodą. Niemniej warto zauważyć, że bez względu na zastosowaną metodę, Firebird obecnie najczęściej plasuje się w okolicy 3-4 miejsca.

Artykuł można przeczytać »tutaj«.

Szansa dla Firebird

Obecnie najpopularniejszą darmową bazą danych jest bez wątpienia MySQL. Ta baza danych została napisana przez szwedzką firmę MySQL AB. Na początku 2008 roku firma została wykupiona przez Sun Microsystems. Na początku 2010 roku firmę Sun Microsystems kupiła firma Oracle. Tym sposobem Oracle stała się właścicielem między innymi bazy danych MySQL.

Taka sytuacja spowodowała zaniepokojenie dotychczasowych użytkowników MySQL. Baza ta była dotychczas dostępna na dwóch licencjach: darmowej i komercyjnej. Użytkownicy obawiali się, że firma Oracle nie będzie zainteresowana dalszym udostępnianiem darmowej wersji MySQL — tym bardziej, że w swojej ofercie oprócz dużej bazy ma również bazę danych Berkeley DB.

Niedawno firma Oracle ogłosiła nowe zasady licencjonowania bazy danych MySQL. Między innymi cena licencji komercyjnej wzrosła czterokrotnie.

Marco Cantù w swoim blogu zastanawia się, jaki wpływ będzie mieć ta decyzja na popularność innych darmowych (i komercyjnych) baz danych, a w szczególności na Firebird.

Nowe banery MindTheBird

W portalu MindTheBird! dostępne są nowe banery — w formacie GIF oraz Adobe Flash. Uwzględniają one fakt, że została już udostępniona finalna wersja Firebird 2.5, udostępniająca użytkownikom nowe możliwości.

Użytkownicy dotychczasowych banerów proszeni są o pobranie ich nowych wersji i użycie ich w miejscach dotychczasowych banerów.

2010-11-12

Automatyczna optymalizacja indeksów

Przebudowę indeksów, o której informuje artykuł Przebudowa indeksów Firebird, można przeprowadzić w sposób automatyczny. Wystarczy przygotować i wykonywać od czasu do czasu  skrypt SQL, zawierający ciąg instrukcji ALTER INDEX NazwaIndeksu ACTIVE dla każdego indeksu z bazy danych.

Jeżeli baza zawiera wiele indeksów, które w dodatku od czasu do czasu zmieniają się lub są dodawane nowe indeksy (na przykład w efekcie rozwoju programów), to ręczne aktualizowanie wymienionego skryptu SQL staje się uciążliwe i jest podatne na pomyłki.

Proces przebudowy indeksów można przeprowadzić automatycznie. Odpowiedni skrypt dla systemów POSIX opracował Damyan Ivanov. Natomiast Grzegorz Skoczylas opracował analogiczną procedurę dla systemu Windows. »Tutaj« jest opis procedury. Można też ją stamtąd pobrać.

Procedura została przetestowana w systemie operacyjnym Windows Vista Professional oraz dla Firebird 2.5.

2010-11-11

Przebudowa indeksów Firebird

W trakcie dodawania nowych danych oraz modyfikowania istniejących danych w bazie danych, wewnętrzne struktury służące do przechowywania indeksów, mogą nie być zbudowane w sposób optymalny. Aby zapewnić optymalny dostęp do danych, należy od czasu do czasu przebudować indeksy.

Jednym ze sposobów na przebudowę indeksów jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych (backup), a następnie odbudowanie całej bazy na podstawie tej kopii (recreate). W przypadku wielkich baz danych takie postępowanie może być nie do przyjęcia — głównie z powodu długiego czasu potrzebnego na odbudowanie bazy danych.

Na szczęście nie trzeba odtwarzać bazy danych, aby przebudować indeksy. Wystarczy dezaktywować indeksy poleceniem ALTER INDEX xxxxx INACTIVE, a następnie ponownie je aktywować poleceniem ALTER INDEX xxxxx ACTIVE.

Niestety, powyższy sposób nie umożliwia przebudowania indeksów kluczy głównych (PRIMARY KEY) oraz indeksów dla kluczy obcych (FOREIGN KEY). Takich indeksów nie można dezaktywować. W Firebird jest na to sposób: można wykonać polecenie ALTER INDEX xxxxx ACTIVE bez uprzedniego dezaktywowania indeksu. Mimo, że aktywowanie aktywnego indeksu może wydawać się dziwne, serwer Firebird w takim przypadku również przebuduje indeks. Można tę cechę Firebird wykorzystać do przebudowy wszystkich indeksów, również indeksów kluczy głównych i kluczy obcych.

Listę wszystkich indeksów z bazy danych można uzyskać wykonując polecenie:
SELECT
   'ALTER INDEX '
   || Trim(RDB$INDEX_NAME)
   || ' ACTIVE;'
 FROM
   RDB$INDICES
 WHERE
   RDB$RELATION_NAME NOT STARTING WITH 'RDB$';

Nowa wersja biblioteki FreeAdhocUDF

Dostępna jest nowa wersja darmowej biblioteki funkcji UDF — FreeAdhocUDF (wersja 20101111). Zaimplementowano w niej 11 nowych funkcji oraz poprawiono błędy znalezione w dotychczasowej biblioteki i rozszerzono działanie niektórych funkcji.

Biblioteka zawiera obecnie 551 funkcji. Dostępna jest w wersjach dla Win32, Win64, Linux32 i Linux64. Zawiera między innymi wsparcie dla kodowania UTF-8 oraz UNICODE_FSS.

Biblioteka jest dostępna na licencji LGPL. Oznacza to, że może być używana bez ponoszenia kosztów, również w zastosowaniach komercyjnych. Treść licencji jest »tutaj«.

Bibliotekę można pobrać z serwera FTP projektu. Na internetowej stronie projektu dostępna jest dokumentacja biblioteki. Jest ona obecnie aktualizowana i uzupełniania.

2010-11-10

Migracja z Firebird 2.1 do 2.5

Użytkownicy migrujący z Firebird 2.1 do 2.5 zastanawiają się, czy bezpieczne jest skopiowanie bazy użytkowników security2.fdb do Firebird 2.5, aby nie było potrzeby ponownego definiowania użytkowników.

Teoretycznie skopiowanie tego pliku powinno być wystarczające, ale nie ma pewności, czy w każdym przypadku. Firebird 2.5 używa nowej struktury baz danych (ODS 11.2). Dlatego lepiej byłoby wykonać kopię bazy użytkowników i na jej podstawie odbudować tę bazę w Firebird 2.5. Dzięki temu struktura bazy będzie w pełni zgodna z Firebird 2.5, ale nadal mogą zaistnieć problemy, związanych z nową rolą RDB$ADMIN (dającą użytkownikowi SYSDBA prawa do „normalnych” użytkowników). Normalni użytkownicy, którym przypisano rolę RDB$ADMIN, będą mieć problemy z użyciem nowych instrukcji SQL CREATE/ALTER/DROP USER

W Firebird 2.5.1 będzie skrypt SQL naprawiający ten problem. Tymczasem najbezpieczniejszym sposobem migracji do Firebird 2.5 jest ponowne zdefiniowanie wszystkich użytkowników, korzystając z programu GSEC (lub dowolnego innego) lub zaimplementowanego w SQL polecenia CREATE USER.

2010-11-03

Firebird w Android

Popularność platformy Microsoft .NET Framework wydaje się rosnąć. Platforma ta jest w Windows, ale Microsoft zdecydował się udostępnić pełną jej specyfikację. Dlatego powstały doskonałe klony .NET dla innych systemów operacyjnych. Jednym z najlepszych takich klonów jest darmowa platforma Mono (dla Windows, Linux, MacOS, Solaris i innych systemów operacyjnych).

Ostatnio bardzo popularne stają się różne smartfony. Aby ułatwić pisanie aplikacji dla tych urządzeń, powstały również klony platformy .NET dla tych urządzeń. Dzięki nim oraz sterownikowi .NET provider for Firebird (wersja dla Mono) możliwe jest korzystanie z Firebird również w tych systemach. Niedawno informowaliśmy o pomyślnych próbach używania Firebird w iPhone.

Klon platformy .NET, MonoDroid, dostępny jest również dla systemu operacyjnego Android. Jiří Činčura w swoim blogu prezentuje prostą aplikację testową napisaną w języku C#, udowadniającą, że również w tym systemie można korzystać z Firebird.