2010-11-18

ADO.NET provider 2.6 dla Firebird

Jiří Činčura, główny programista i koordynator prac nad darmowym sterownikiem ADO.NET dla Firebird, w swoim blogu ogłosił udostępnienie wersji 2.6 tego sterownika. W tej wersji oprócz poprawek błędów, zaimplementowano nowe funkcje i usprawnienia, a także wsparcie dla niektórych nowych cech Firebird.

Więcej szczegółów jest »tutaj«.

Sterownik ADO.NET Data Provider dla Firebird można pobrać »stąd«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz