2010-11-12

Automatyczna optymalizacja indeksów

Przebudowę indeksów, o której informuje artykuł Przebudowa indeksów Firebird, można przeprowadzić w sposób automatyczny. Wystarczy przygotować i wykonywać od czasu do czasu  skrypt SQL, zawierający ciąg instrukcji ALTER INDEX NazwaIndeksu ACTIVE dla każdego indeksu z bazy danych.

Jeżeli baza zawiera wiele indeksów, które w dodatku od czasu do czasu zmieniają się lub są dodawane nowe indeksy (na przykład w efekcie rozwoju programów), to ręczne aktualizowanie wymienionego skryptu SQL staje się uciążliwe i jest podatne na pomyłki.

Proces przebudowy indeksów można przeprowadzić automatycznie. Odpowiedni skrypt dla systemów POSIX opracował Damyan Ivanov. Natomiast Grzegorz Skoczylas opracował analogiczną procedurę dla systemu Windows. »Tutaj« jest opis procedury. Można też ją stamtąd pobrać.

Procedura została przetestowana w systemie operacyjnym Windows Vista Professional oraz dla Firebird 2.5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz