2010-11-10

Migracja z Firebird 2.1 do 2.5

Użytkownicy migrujący z Firebird 2.1 do 2.5 zastanawiają się, czy bezpieczne jest skopiowanie bazy użytkowników security2.fdb do Firebird 2.5, aby nie było potrzeby ponownego definiowania użytkowników.

Teoretycznie skopiowanie tego pliku powinno być wystarczające, ale nie ma pewności, czy w każdym przypadku. Firebird 2.5 używa nowej struktury baz danych (ODS 11.2). Dlatego lepiej byłoby wykonać kopię bazy użytkowników i na jej podstawie odbudować tę bazę w Firebird 2.5. Dzięki temu struktura bazy będzie w pełni zgodna z Firebird 2.5, ale nadal mogą zaistnieć problemy, związanych z nową rolą RDB$ADMIN (dającą użytkownikowi SYSDBA prawa do „normalnych” użytkowników). Normalni użytkownicy, którym przypisano rolę RDB$ADMIN, będą mieć problemy z użyciem nowych instrukcji SQL CREATE/ALTER/DROP USER

W Firebird 2.5.1 będzie skrypt SQL naprawiający ten problem. Tymczasem najbezpieczniejszym sposobem migracji do Firebird 2.5 jest ponowne zdefiniowanie wszystkich użytkowników, korzystając z programu GSEC (lub dowolnego innego) lub zaimplementowanego w SQL polecenia CREATE USER.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz