2010-11-27

Rozwój sterownika ODBC dla Firebird

Po kilkuletniej przerwie niedawno wznowione zostały prace nad darmowym sterownikiem ODBC dla Firebird, dostępnym na zasadach Open Source. W związku z tym jego autor prosi użytkowników dotychczasowej wersji tego sterownika o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych błędów i problemów.

Więcej na ten temat jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz