2010-11-23

Sterownik Firebird dla Python

Sterownik Python 3 Firebird Driver został zaktualizowany do wersji 0.3.1. Pakiet tar.gz został umieszczony w repozytorium.

W tej wersji sterownika zaimplementowane zostały niewielkie modyfikacje oraz poprawiono błędy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz