2010-12-26

Data Visualization 0.9.2 Beta

Program Data Visualization umożliwia łatwe tworzenie zestawień i raportów tworzonych na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych. Program współpracuje z wieloma bazami danych (między innymi Firebird, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL, IBM DB2, InterBase, SQLite). Pliki wynikowe mogą być tworzone w wielu różnych formatach (między innymi PDF, RTF, XLS, XML).

Program może działać w różnych systemach operacyjnych:
 • Linux
 • MS Windows XP/Vista/2003/2007
 • Solaris
 • Mac OS
Interfejs programu dostępny jest w języku Angielskim, Polskim i Hiszpańskim. Autorem programu jest Adam Witkowski. Testerem programu jest jego żona, Katarzyna Weisert-Magierska. Program dostępny jest za darmo.


Database .NET 4.0

Dostępna jest wersja 4.0 programu Database.NET. Zapewnia on prosty, ujednolicony, intuicyjny sposób zarządzania wieloma różnymi bazami danych. Program współpracuje z następującymi bazami danych:
 • Firebird Superserver/Embedded
 • PostgreSQL
 • SQL Server 2000/2005/2008/2008R2/Denali
 • SQL Server CE 3.1/3.5/4.0
 • SQL Azure
 • SQLite
 • MySQL
 • Oracle
 • IBM DB2
 • MS Access 97-2003
 • MS Access 2007-2010
 • MS Excel 97-2003
 • MS Excel 2007-2010
 • dBase IV
 • Data Sources (OLE DB)
 • ODBC DSN
 • OData/Microsoft Dallas Services
Program dostępny jest za darmo. Nie wymaga instalowania. Działa we wszystkich wersjach systemu operacyjnego Windows (x86, x64).

Database Workbench 4.1

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 4.1 programu Database Workbench. Program dostępny jest w wersjach Pro oraz Lite. Ta wersja programu zawiera nowe funkcje, usprawnienia do istniejących funkcji oraz korekty błędów.

Program wspiera między innymi:

 • Firebird 2.5
 • InterBase XE
 • Sybase SQL Anywhere 12
 • Oracle Instant Client
Więcej informacji o tej wersji programu jest »tutaj«.

Szczegółowy wykaz nowych funkcji, funkcji rozbudowanych oraz poprawionych błędów jest »tutaj«.

2010-12-23

Firebird 2.5 w FreeBSD

Firebird 2.5 został przesłany do repozytorium systemu FreeBSD. Na tej stronie internetowej znajduje się krótka instrukcja instalowania Firebird 2.5 pobranego z repozytorium systemu FreeBSD 8.1, oraz — przy okazji — instalowania programu FlameRobin (wieloplatformowy program do administrowania bazami Firebird) oraz sterownika PHP dla Firebird.

2010-12-11

Aktualizacje dokumentacji Firebird

Dokumenty Firebird Language Rererence Update dla Firebird 1.5, 2.0 i 2.1 zostały mocno zaktualizowane. Ogółem około 200 sekcji zostało poprawionych, uzupełnionych, rozbudowanych, dodanych, …

W najbliższym czasie powinien zostać ukończony dokument Firebird 2.5 Language Reference Update.

2010-12-10

IBReplicator 4.0.3

Dostępna jest wersja 4.0.3 programu IBReplicator — przeznaczonego do replikowania danych między bazami danych Firebird lub InterBase. W tej wersji programu poprawiono kilka błędów.

AnyDAC dla Delphi

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersję komponentów AnyDAC dla Delphi (wersja 4.0.5.1605). Są to szybkie, uniwersalne komponenty dostępu do baz danych, współpracujące z Firebird, InterBase, SQLite, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MS Access, IBM DB2, Sybase SQL Anywhere, Informix oraz dowolnych baz dostępnych przez DbExpress lub ODBC.

Najważniejsze zmiany w wersji 4.0.5:
 • gruntownie przebudowany system pomocy,
 • wiele optymalizacji., między innymi dla Firebird, SQLite i PostgreSQL,
 • poprawione wsparcie dla MS SQL, PostgreSQL i Informix,
 • dodane wsparcie dla EhLib oraz
 • wiele innych zmian.

2010-12-08

Kolejna wersja biblioteki FreeAdhocUDF

Udostępniona została nowa wersja darmowej biblioteki FreeAdhocUDF — wersja 20101206. Poprawiono w niej kilka błędów, w kilku funkcjach zwiększono precyzję obliczeń oraz dodano 16 nowych funkcji, w szczególności więcej funkcji operujących na napisach w formacie UTF-8.

W bibliotece jest obecnie 580 funkcji! Niemal wszystkie są dostępne zarówno w wersji dla Windows, jak i dla Linux, dla Firebird i InterBase, w wersja 32 i 64-bitowych.

Wśród nowych funkcji są między innymi funkcje pozwalające dokonywać konwersji czasu między czasem lokalnym i czasem UTC.

Biblioteka jest dostępna na licencji LGPL. Można ją wykorzystywać bez ponoszenia dodatkowych kosztów również w projektach komercyjnych.

Bibliotekę można pobrać (wszystkie wersje) »stąd«.

Dokumentację można albo pobrać »stąd«, albo przeglądać przez Internet (online).

2010-12-04

Katalog zastosowań Firebird

Alexey Kovyazin z zespołu Firebird Project Marketing wystosował list do wszystkich programistów i użytkowników serwera Firebird, w którym informuje o zamiarze utworzenia katalogu zastosowań Firebird.

Studia zastosowania

Każde studium zastosowań powinno precyzyjnie opisywać różne aspekty użycia Firebird.
 1. Szczegóły techniczne (wielkość bazy danych, liczba użytkowników, liczba transakcji),
 2. Rodzaj aplikacji (ERP, automatyzacja szpitala, katalog CD, strona internetowa itp.) oraz
 3. Wartość biznesową (koszty licencji, wzrost wydajności, wskaźnik rentowności itp.).
Po co to komu?

Ludzie szukają we wszystkich dziedzinach życia zastosowań podobnych do ich potrzeb. Istnieją setki „podobnych” zastosowań Firebird, odpowiadających poszukiwanym kryteriom pod każdym względem: wielkości bazy danych, liczby użytkowników, wskaźnikiem rentowności tip.

Celem katalogu jest zaprezentowanie jak największej liczby zastosowań serwera Firebird, aby pokazać światu jego rzeczywistą wartość.

Jest to bardzo ważne dla przyszłego rozwoju Projektu Firebird oraz dla jego miejsca w świecie IT. Pokażmy wszystkim siłę Firebird. W tym zadaniu potrzebujemy współudziału wszystkich programistów Firebird.

Kto możne umieszczać pozycje w katalogu?

Ty możesz! Firebird potrzebuje studia zastosowań wszelkiego rodzaju. Więc cokolwiek robi tworzone przez ciebie oprogramowanie — automatyzuje piekarnię czy steruje statkami kosmicznymi — napisz i prześlij studium zastosowania. Każdy program lub strona internetowa korzystające z Firebird, są ważne, jeżeli robią cokolwiek użytecznego. Opisanie zastosowania Firebird zajmie ci tylko 1 do 2 godzin, a bardzo pomoże promocji Firebird.

Jak utworzyć opis zastosowania Firebird?

Pobierz dokument Firebird Case Study and Template. Zawiera on opis kilku kroków postępowania. Następnie wypełnij niezbędne sekcje szablonu, dołącz odpowiednie obrazy i itp. Szacujemy, że porządne przygotowanie studium zastosowania Firebird nie powinno zająć więcej niż 1 — 1½ godziny.

Akceptowane będą tylko opisy przygotowane w języku angielskim. Jeżeli masz opisy zastosowań przygotowane w kilku językach, pozostałe języki będą dobrym dodatkiem.

Jeżeli masz kilka dobrych przykładów zastosowania Firebird, utwórz kilka studiów zastosowania — dla każdego przypadku oddzielny. Wynik będzie przesłany do Firebird Project Marketing, gdzie profesjonalny projektant przygotuje zbiorczy dokument w formacie PDF.

Nagrody i korzyści

Każde przesłane studium zastosowań będzie analizowane przez zespoły MindTheBird Team oraz Firebird Project Marketing. Jeżeli zostanie ocenione jako dobry i kompletny opis rzeczywistego zastosowania Firebird, zostanie włączony do katalogu Firebird Case Studies Catalog w portalu firebirdsql.org. Pierwsze 20 opisów otrzyma nagrody z listy nagród opublikowanej w portalu MindTheBird. Oczywiście będą one opublikowane w portalach MindTheBird oraz FirebirdSQL.

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możesz wysłać e-mail na adres:
 • case(w)mindthebird.com

2010-12-03

Firebird TraceManager 1.5

Firma Upscene Productions udostępniła nową wersję programu FB TraceManager — programu do monitorowania działań serwera Firebird. Oprócz poprawy stabilności i wydajności w tej wersji programu zaimplementowano szereg nowych funkcji:
 • Wsparcie dla zdarzeń monitorujących działanie usług serwera (wykonywanie kopii bazy danych, odtwarzanie bazy danych, itp.).
 • Możliwość dynamicznej zmiany formatu, koloru itp. wyświetlanych danych, generowania alarmów, wysyłania e-mail — jako reakcji na różne zdarzenia; można je swobodnie programować dzięki dołączeniu do programu interpretera języka Pascal.
 • Możliwość filtrowania danych, zarówno prostego jak i poprzez wyrażenia regularne — możliwe do zdefiniowania dla każdej kolumny.
 • Możliwość zapamiętywania i przywracania konfiguracji (wybranych kolumn, ich kolejności, sortowania itp.).
W tym wideo (24 min.) można zapoznać się z działaniem wszystkich nowych funkcji programu.

Program dostępny jest w trzech edycjach:
 1. Lite Edition — dostępna za darmo,
 2. Standard Edition oraz
 3. Enterprise Edition.
Na tej stronie dostępne jest zestawienie funkcji dostępnych w każdej z tych edycji.