2011-12-25

AnyDAC 5.0.5

AnyDAC to zestaw uniwersalnych komponentów dostępu do danych, dla Delphi, C++ Builder oraz Free Pascal. Pozwalają uzyskać szybki, natywny dostęp do baz danych Firebird, InterBase, SQLite, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2, SQL Anywhere, MS Access, Informix, Advantage i innych.

Wśród nowości tej wersji komponentów są między innymi:
 • wsparcie dla Firebird 3
 • wsparcie dla pól COMPUTED BY w Firebird
Szczegółowa lista nowości jest »tutaj«.

2011-12-24

Pomóż testować parametr TcpRemoteBufferSize

W pliku konfiguracyjnym firebird.conf jest między innymi parametr TcpRemoteBufferSize. Definiuje on maksymalną wielkość transferowanych pakietów. Domyślna wartość parametru to 8 kB. Maksymalna wartość to 32 767. Teoretycznie większe pakiety powinny przyspieszać transfer dużych ilości danych, zwłaszcza w przypadku sieci o dużych opóźnieniach (takich jak Internet).

Carlos H. Cantu ostatnio testował ten parametr, ale nie znalazł znaczących różnic — wykonując instrukcję select first 2000 * from tabela (tabela nie zawiera pól BLOB). Podobny test, wykonany jakiś czas temu z inną wersją Firebird, w innym systemie operacyjnym, dawał trzykrotne przyspieszenie transferu danych, jeżeli parametr miał wartość 32K, ale podczas testów w obecnym środowisku nie udało się powtórzyć tych wyników.

Carlos H. Cantu prosi wszystkich, którzy mają trochę czasu, aby pomogli testować ten parametr i opublikowali wyniki swoich testów w komentarzu do »tego artykułu«. Podczas testów proszę, aby testować różne wartości w bibliotece klienta, w serwerze oraz w obu, a także napisać w komentarzu, jaka wersja serwera i jaka wersja biblioteki klienta była testowana. Warto też przed właściwym testem wykonać testowaną instrukcję co najmniej raz, aby wypełnić danymi pamięć podręczną (cache) Firebird i systemu operacyjnego. Dzięki temu wyniki testów będą bardziej miarodajne.

Hardcorowi użytkownicy mogliby również zainstalować Wireshark w celu podglądu detali komunikacji.

2011-12-23

Database.NET 5.7

W tej wersji programu zaimplementowane zostały następujące nowości:


Pełna historia zmian jest »tutaj«.

Uwaga! Od tej wersji program korzysta z platformy .NET 4.0.

Sterownik Python dla Firebird 0.7

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla Python. W tej wersji zaimplementowane zostały niemal wszystkie elementy — wystarczające dla 95% użytkowników. Należy jednak pamiętać, że to jest nadal wersja beta. Kod sterownika nie jest jeszcze zoptymalizowany pod kątem wielkości kodu oraz szybkości działania. W tej wersji zostały zaimplementowane poniższe funkcje:
 • wsparcie dla procedur składowanych (zgodne z Python DB API; działa tak samo jak w KInterbasDB).
 • preparowanie instrukcji działa dokładnie tak samo jak w KInterbasDB.
 • w pełni zaimplementowany atrybut cursor.describe — obecnie powinien zwracać takie same wyniki jak KInterbasDB
 • lepsza zarządzanie obiektami, pozwalające managerowi pamięci języka Python lepiej nimi zarządzać.
Do pełnej wersji sterownika brakuje jeszcze wsparcia dla:
 • transakcji rozproszonych
 • tablic
 • zdarzeń
 • strumieni BLOB
 • usługi monitorowania
 • dokumentacji (w międzyczasie można używać dokumentacji dla KInterbasDB, ponieważ działanie sterownika dla Firebird jest do niego bardzo zbliżone)
 • Python 3.x (działanie sterownika w Python 3 nie było jeszcze testowane)
Ewentualne błędy można zgłaszać »tutaj«.

Listę poprawek i funkcji zaplanowanych do zrobienia w następnym wydaniu można sprawdzać »tutaj«.

2011-12-21

ADO.NET 2.7 dla Firebird

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia udostępniona została nowa wersja sterownika ADO.NET dla Firebird. Został w nim poprawiony błąd oraz usprawnione zostały mechanizmy monitorowania.

Sterownik można pobrać z oficjalnej strony internetowej lub użyć pakiet NuGet.

2011-12-19

pyFirebird 0.6.5

Udostępniony został sterownik Firebird dla języka Python wraz z nową dokumentacją i korektami dla procedur składowanych. Do najważniejszych zmian należy implementacja callproc().

»Tutaj« jest wersja sterownika do pobrania. Pełna historia zmian jest »tutaj«. Dokumentacja jest »tutaj«.

Firebird Developement Studio

Zespół SQLLY Development udostępnił nową wersję programu Firebird Development Studio. Program charakteryzuje się prostym i czytelnym interfejsem, w którym dostępne są takie funkcje jak refaktoryzacja kody SQL, inteligentne uzupełnianie kodu (code completion), podświetlanie błędów w czasie rzeczywistym, narzędzie do porównywania baz danych (database comparer), debugger SQL, funkcja formatowania kodu (code formatter) i projektant diagramów ER.

Więcej informacji jest na stronie http://www.sqlly.com.

Dostępna jest specjalna oferta świąteczna.

Database.NET 5.6

Database.NET to wygodny program do zarządzania wieloma różnymi bazami danych (w tym oczywiście również Firebird). W tej wersji programu usprawniony został między innymi mechanizm łączenia z bazami (Connection Manager) danych oraz mechanizm wsadowego importowania danych (Batch Import), a także mechanizm podpowiadania elementów struktury (IntelliSense).

Pełna historia zmian jest »tutaj«.

Uwaga! Od tej wersji program korzysta z platformy .NET 4.0.

2011-12-17

Firebird lepszy od Oracle?

Niektórzy użytkownicy zastanawiają się, jaka baza danych jest najlepsza. Moim zdaniem pytanie o najlepszą bazę danych jest w tych czasach bez sensu. Możemy jedynie zastanawiać się, jaka baza danych jest najlepsza do danego zastosowania. Zapewne są zastosowania, do których najlepiej nadaje się duża komercyjna baza danych. Jednak do większości zastosowań darmowe bazy danych, takie jak Firebird, są z całą pewnością wystarczająco dobre.

Niezwykle ciekawym głosem w tej dyskusji jest wypowiedź Normana Dumbara, który administruje ponad 600 bazami danych Oracle i około 40 bazami danych Firebird. Trudno przecenić kompetencje administratora z takim doświadczeniem. Norman Dumbar uważa, że Firebird jest lepszy od Oracle.

2011-12-15

Prezenty dla członków Fundacji Firebird

Fundacja Firebird przygotowała prezenty dla nowych członków (do 31 XII 2011 r.):
 • trzy darmowe licencje na FB Trace Manager Enterprise (wraz z roczną subskrypcja) dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania (voting membership), albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FB Trace Manager Standard (wraz z roczną subskrypcją) dla trzech członków, którzy albo dołączą jako stowarzyszeni szłonkowie (associate membership), albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FBDataGuard dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania, albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FBScanner dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania, albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
Przez odnowienie członkostwa rozumie się członków fundacji usuniętych z »tej listy«.

Warto się pospieszyć. Jest tylko 9 prezentów dla członków Fundacji Firebird z prawem głosowania (voting membership) i tylko 3 prezenty dla członków stowarzyszonych (associate membership).

Poprzez »tę stronę internetową« można dołączyć do Fundacji Firebird.

2011-12-13

Database Workbench 4.2

Najważniejsze nowości i zmiany w tej wersji programu to:
 • dokowanie zakładek w Enterprise Manager
 • łatwe sortowanie, grupowanie i filtrowanie w SQL Editor
 • wyzwalacze i indeksy w View Editor
 • Visual Query Builder wspiera selektowalne procedury i parametry w zapytaniach
 • znacznie usprawniony Oracle Type Editor.
Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Database Workbench współpracuje z następującymi bazami danych:
 • Firebird 1.x – 2.x
 • InterBase 4.x – XE
 • MS SQL Server/MSDE 7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express
 • MySQL 4.x – 5.x
 • Oracle Databse 8i, 9i, 10g, 11g
 • Sybase SQL Anywhere 9 – 12
 • NexusDB od wersji 3.0
Każdy dokonujący zakupu do końca 2011 roku otrzyma 40% upustu.

W tym wydaniu dostępne są również darmowe wersje Lite dla Firebird, InterBase oraz MySQL.

2011-12-10

Sortowanie według pól BLOB

Sortowanie według zawartości pól typu BLOB raczej nie ma sensu — choćby i z tego powodu, że jest to działanie bardzo wolne. Jeżeli jednak komuś wyjątkowo jest to potrzebne, to Jiří Činčura w swoim blogu opublikował notatkę na ten temat.

NLog 2.0 i Firebird

NLog to zaawansowane narzędzie do monitorowania aplikacji działających na platformie .NET (lub jej klonach). Jednym ze sposobów monitorowania aplikacji jest zapisywanie monitorowanych informacji w bazie danych. W tym artykule autor opisuje, jak skonfigurować NLog, aby monitorowane informacje były zapisywane w bazie danych Firebird.

Artykuł jest napisany w języku rosyjskim. Osoby nie znające rosyjskiego mogą skorzystać z automatycznego tłumaczenia przez Tłumacza Google lub Microsoft Translator.

ASP.NET i Firebird

Ray Silva jest brazylijskim programistą. W swoim blogu zamierza opublikować serię artykułów o tym, jak używać Firebird w ASP.NET 4.0, używając Microsoft Visual Studio 2010 i język programowania C#. Dotychczas opublikował dwa artykuły z tego cyklu.

Artykuły są napisane w brazylijskim dialekcie języka portugalskiego. Osoby nie znające tego języka mogą skorzystać z automatycznego tłumaczenia przez Tłumacz Google lub Microsoft Translator.

Hierarchiczne struktury w bazie danych

Przechowywanie hierarchicznych danych w relacyjnej bazie danych nie jest trudne, ale efektywna praca z takimi danymi wymaga pewnej wiedzy. Jest to również dobra okazja do potrenowania pisania procedur SQL. 

Artykuł na ten temat jest »tutaj«.

2011-12-02

IBExpert 2011.12.01

Począwszy od tej wersji, IBExpert używa bazę danych Firebird Embedded 2.5 do przechowywania danych (takich jak zarejestrowane bazy danych, historia zapytań SQL itp.). Dotychczas takie dane były domyślnie przechowywane w pliku IBExpert.stg.

Komponent Page Control został zastąpiony innym komponentem. Można konfigurować jego wygląd. Osoby używające program przez zdalny pulpit powinny wybrać styl Terminal, aby wyeliminować spowolnienia powodowane wyświetlaniem komponentu.

Funkcja wyświetlania pól BLOB zawiera dodatkowo informację o wielkości pola.

Pełna lista nowości oraz informacja o poprawionych błędach jest »tutaj«.

2011-12-01

AUDFL: zaawansowana wersja rFunc

AUDFL jest zaawansowaną rFunc — popularnej biblioteki funkcji UDF dla Firebird, ze wsparciem dla 32 i 64-bitowych wersji Windows i Linux. Dzięki AUDFL możliwa jest łatwa migracja projektów, używających funkcji z biblioteki rFunc, do 64-bitowej wersji Firebird.

Biblioteka AUDFL została opracowana przez Maxima Filatowa. Pomoc techniczną zapewnia firma IBSurgeon. Biblioteka jest dostępna na licencji LGPL, co w uproszczeniu oznacza, że jest w 100% darmowa, z dostępem do kodów źródłowych.

»Stąd« można pobrać 32 lub 64-bitową wersję biblioteki AUDFL, w wersji dla systemu operacyjnego Windows lub Linux. Można też pobrać kody źródłowe (z repozytorium SVN) i skompilować bibliotekę samodzielnie — przy pomocy Visual Studio Express lub gcc.

[FB|IB|ORA]Replicator 4.0.7

W tej wersji programu nie poprawiono nie zaimplementowano żadnych nowych funkcji. Jedynie poprawione zostało kilka błędów.

 • Korekta wysyłania e-maili.
 • Niekiedy występował błąd uruchamiania demonu w Linux.
 • Korekta wczytywania konfiguracji przez Replication Manager, jeżeli została otwarta przez funkcję Create.
 • Korekta dekodowania hasła w niektórych dystrybucjach systemu Linux.
 • Korekta błędów jeżeli nie udało się połączyć z bazą danych Oracle.

FB TraceManager 2.0.5

Po udostępnieniu wersji 2.0 poprawione zostało kilka błędów. Ponadto dodano kilka drobnych usprawnień do programu, włącznie z dwoma nowymi typami zdarzeń:
 • OnExecuteApplication
 • OnPlaySound
Więcej informacji o programie jest »tutaj«.

2011-11-30

Sterownik node.js 0.0.8

Nowością tej wersji sterownika jest eksperymentalne wsparcie dla #node w Windows. Sterownik można pobrać »stąd«. Historia zmian dostępna jest »tutaj«

Eksperymentalna wersja dla Windows dostępna jest »tutaj« i »tutaj«.

Po rozpakowaniu tych plików należy zmodyfikować config.js.

W Internecie został opublikowany artykuł (po rosyjsku), opisujący instalowanie i używanie tego sterownika. Osoby nie znające języka rosyjskiego mogą skorzystać z automatycznego tłumaczenia na inne języki (»tutaj« lub »tutaj«).

DBD-Firebird 0.91

W sterowniku Firebird dla języka Perl dokonane zostały drobne korekty. Lista zmian jest »tutaj«. Pakiet można pobrać z repozytorium CPAN.

Jedną z nowości jest narzędzie podobne do standardowego ISQL, używające DBD::Firebird.

2011-11-24

Film o instalowaniu i używaniu FlameRobin

Dla tych użytkowników serwera Firebird, którzy zainstalowali go po obejrzeniu filmu instruktażowego, przygotowany został kolejny film pokazujący, jak pobrać z Internetu, zainstalować i wykonywać najważniejsze zadania przy pomocy programu FlameRobin.

Film o instalowaniu Firebird w Windows

Podobno żyjemy w czasach komunikacji obrazkowej. Niektórzy przewidują wręcz, że za jakiś czas większość ludzi nie będzie umiała pisać. Umiejętność ręcznego pisania już praktycznie zanika. Dla tych użytkowników, którym sprawia problem zrozumienie tekstu pisanego, przygotowany został krótki filmowy przewodnik o tym, jak zainstalować serwer Firebird w systemie operacyjnym Windows.

2011-11-22

TurboBird 0.8

TurboBird to narzędzie do administrowania bazami Firebird. Pozwala utworzyć nową bazę danych, tworzyć lub modyfikować tabele, procedury składowane, wyzwalacze, generatory, role, funkcje UDF, domeny i tak dalej. Program instaluje się i używa bardzo prosto.

Program jest dostępny dla wielu platform. Istnieją 32-bitowe wersje dla systemów operacyjnych Linux, Windows i Mac OS. Program został napisany w Lazarus (klon Delphi działający w różnych systemach operacyjnych). Dlatego można też pobrać kody źródłowe programu i skompilować go w wersji dla dowolnej platformy, którą wspiera Lazarus.

2011-11-18

Delphi, Firebird, IBObjects i zarządzanie transakcjami

Jeżeli program napisany w Delphi korzysta ze standardowego komponentu TDBGrid, to zarządzanie transakcjami nie jest łatwe. Można sobie z tym poradzić między innymi używając komponenty IBObjects. Niestety, ten problem nie jest zbyt dobrze udokumentowany. Dlatego warto się zainteresować »tym artykułem«, opisującym sposób zarządzania transakcjami w powyższej sytuacji.

2011-11-14

Firebird Maestro 11.11

Firma SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu Firebird Maestro — programu do administrowania serwerem i bazami danych Firebird.

Nowa wersja programu wspiera kodowanie Unicode w edytorze SQL, zaktualizowanie zwijanie fragmentów kodu (code folding), refaktoryzację struktury bazy danych z kreatorem dzielenia tabel, wyświetlaniem zawartości pól BLOB przechowujących dokumenty PDF i wiele innych rzeczy.

Pełna informacja o nowej wersji jest »tutaj«.

2011-11-13

Biuletyn Firebird

Obecnie trwa rozsyłanie pierwszego wydania oficjalnego biuletynu Firebird. Zainteresowani otrzymywaniem biuletynu (w języku angielskim) mogą go subskrybować wypełniając formularz internetowy.

Jeżeli ktoś nie chce otrzymywać biuletynu przez e-mail, może to przeczytać w Internecie.

2011-11-05

pyfirebirdsql 0.6.2

Projekty, które nie dysponują dużą liczbą testerów, skazane są na to, że niekiedy udostępniane są wersję zawierające usterki. Gdy udostępniona zostanie nowa wersja, niejednokrotnie zaczyna z niej korzystać duża grupa użytkowników. Wtedy zdarza się, że wykryte zostają usterki w wydanym oprogramowaniu.

Najprawdopodobniej tak też było w przypadku tego sterownika. Wkrótce po wydaniu wersji 0.6.0 udostępniona została wersja 0.6.1, a zaraz po niej wersja 0.6.2.

Pełna lista zmian w sterowniku jest »tutaj«.

2011-11-03

DBD-Firebird 0.9

Główną zmianą w nowej wersji sterownika Firebird dla Perl jest możliwość użycia Firebird Embedded, bez potrzeby instalowania pełnej wersji Firebird.

Pełna lista zmian jest »tutaj«.

pyfirebirdsql 0.6.1

Krótko po wydaniu wersji 0.6.0 udostępniona została aktualizacja tego sterownika do wersji 0.6.1. Poprawione zostały następujące elementy:
 • dodana funkcja savepoint() oraz wsparcie dla anulowania transakcji do ostatniego takiego punktu (wraz z testami)
 • dodana funkcja _op_execute_immediate()
 • poprawiony błąd w Services.getAttachedDatabaseNames()
 • poprawione błędy dla python3
 • poprawione atrybuty niektórych modułów.
Pełna lista zmian jest »tutaj«.

2011-11-01

FB TraceManager 2.0

Firma Upscene Productions ogłosiła udostępnienie wersji 2.0 programu Firebird Trace Manager. Program wykorzystuje nowe API dostępne w Firebird 2.5, pozwalające na śledzenie i monitorowanie działania serwera.

Nowości i zmiany w wersji 2.0:
 • na nowo napisane wątki, zapewniające lepszą współpracę z GUI i mniejsze zapotrzebowanie na procesor
 • usprawnione wyświetlanie wyników
 • korekty błędów.
Więcej informacji o tym wydaniu można znaleźć »tutaj«.

Program dostępny jest w trzech różnych wydaniach:
 1. Lite Edition (darmowa)
 2. Standard Edition
 3. Enterprise Edition.
Więcej informacji o programie jest »tutaj«.

2011-10-29

Database .NET 5.4

Database .NET to program do prostego, ujednoliconego zarządzania różnymi bazami danych. Upraszcza zarządzanie lokalnymi i zdalnymi bazami danych. Pozwala na tworzenie nowych baz danych, tworzenie tabel, edycję danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów oraz wykonywanie zapytań SQL. Program działa bez potrzeby instalowania go.

Wśród nowości wersji 5.4 są między innymi:
Program nie wymaga instalowania. Działa na wszystkich platformach Windows (x86, x64). Wymaga platformy .NET Framework 3.5sp1.

pyfirebirdsql 0.6.0

Dostępna jest wersja 0.6.0 sterownika Firebird dla języka Python.

Sterownik nadal ma status alfa. Zarządzanie usługami i transakcjami nie jest kompletne. Jednocześnie wersja 0.6.0 mocno się różni od wersji 0.5.0.

2011-10-21

Firebird Data Sync 11.10

Firma SQL Maestro Group udostępniła nową rodzinę narzędzi Data Sync. Dostępne są programy przeznaczone do współpracy z różnymi serwerami SQL: MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Firebird, Sybase SQL Anywhere, IBM DB2 oraz MaxDB.

Kluczowe cechy tych programów to:
 • porównywanie i zastosowanie zmian zawartości baz danych
 • automatyczne tworzenie bezbłędnych skryptów synchronizacji
 • czytelny raport różnic
 • możliwość zapisania wszystkich opcji do plików, w celu łatwego uruchamiania
 • pełna kontrola nad porównywaniem i synchronizacją
 • obszerny interfejs wiersza poleceń
 • Wersja 11.10 oznacza, że produkt został udostępniony w roku 2011, w październiku.

2011-10-15

Aktualizacja dokumentacji programów pomocniczych

Ostatnio zaktualizowane zostały dokumentacje programów pomocniczych wchodzących w skład pakietu Firebird. Wszystkie opisy są obecnie zgodne z możliwościami Firebird 2.5.x. Uaktualnione zostały opisy programów gfix, gstat, gsec, gbak oraz fbmgr.

Dostępne są opisy w formacie PDF oraz w formacie HTML.

Firebird 2.5.1 w Debian

Finalne wersje pakietów Firebird 2.5.1 dostępne są w repozytorium Debiad Sid.

Sterownik dbExpress 4.1.v35 dla Firebird

Nowa wersja sterownika zawiera dwie poprawki:

 1. Korekta alokacji pamięci dla pól typu char oraz varchar. Błąd mógł powodować niestabilność aplikacji.
 2. Poprawiony błąd iteracji wskaźnika w XSQLDA_DebugMsg.

2011-10-11

Firebird 2.5.1

Od kilku dni dostępny jest Firebird 2.5.1. W tym wydaniu serwera poprawiono kilka błędów oraz zaimplementowano wiele usprawnień, takich jak zwiększenie szybkości odtwarzania bazy danych na podstawie kopii bezpieczeństwa, możliwość zapisywania globalnych tabel tymczasowych w bazach danych tylko do odczytu i tym podobne. Pełna lista zmian jest opisana w dokumencie Release Notes (oraz »tutaj«).

Struktura baz serwera Firebird 2.5.1 jest identyczna jak w Firebird 2.5.0. Dlatego zaleca się jak najszybszą migrację z wersji 2.5.0 do wersji 2.5.1.

Jak zazwyczaj, nowa wersja od dnia premiery dostępna jest dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS-X — w wersjach 32 i 64 bitowych.

Ponadto zostały opracowane dedykowane pakiety dla systemu operacyjnego Fedora 15 update Epel6 (RHEL oraz Centos 6). Zgodnie z zasadami Epel, będą one najpierw testowane przez tydzień.

2011-10-08

Ruby Sequel 3.28

Udostępniono nową wersję sterownika Firebird dla Ruby.

 • Adapter Firebird został podzielony na część współdzieloną i specyficzną oraz zaimplementowano kilka korekt.
 • Dodany został adapter JDBC, pozwalając na połączenia z Firebird aplikacji JRuby.
 • Adapter Firebird został w znacznym stopniu zmodyfikowany, w szczególności części związane ze zwracaniem automatycznie wygenerowanych wartości kluczy głównych. Użytkownicy aktualizujący adapter powinni szczególnie uważnie przetestować swoje dotychczasowe aplikacje.

2011-10-07

Sterownik dbExpress 4.1.v34 dla Firebird

Nowa wersja sterownika zapewnia między innymi:

 • wsparcie dla Delphi XE2
 • dostępna jest wersja 32 i 64 bitowa sterownika
Szczegółowa lista zmian i nowości jest »tutaj«.

2011-10-05

pyfirebirdsql 0.5

Udostępniona została nowa wersja sterownika Firebird dla Python 3.3. Charakteryzuje się następującymi cechami:
 • uproszczone fetchall()
 • użycie generatorów podczas pobierania rekordów
 • dodano więcej testów
 • korekty błędów
Pełna lista zmian dostępna jest »tutaj«.

2011-09-21

Aktualizacja opisu nBackup

Jedną ze słabych stron Firebird przez dość długi czas był brak dobrej dokumentacji. Od pewnego czasu sytuacja w tym zakresie stopniowo się poprawia. Ostatnio udostępniona została obszerna aktualizacja dokumentacji programu nBackup.

2011-09-11

pyfirebirdsql 0.5

Właśnie udostępniona została nowa wersja sterownika Firebird dla Phyton 3.x. Lista wszystkich korekt oraz nowości dostępna jest »tutaj«.

Jednocześnie Philippe Makowski opublikował listę rzeczy, które należy zrealizować w przyszłych wersjach tego sterownika. Są to następujące zagadnienia:

 • dodanie wsparcia dla wielu transakcji w ramach połączenia z serwerem Firebird
 • dodanie wsparcia dla preparowania instrukcji
 • rozszerzone API dla usług
 • usprawnienie wyników info_database.

2011-09-09

Firebird 2.5.1 RC1

Niedawno do testowania udostępniono Firebird 2.5.1 Release Candidate 1 w wersjach dla Windows i Linux. Obecnie dostępna jest również wersja dla MacOS-X. Opóźnienie wynikało z problemów w MacOS-X 10.7 (Lion).

Dostępna jest również wersja dla dystrybucji sid (niestabilna) systemu operacyjnego Debian.

2011-08-30

Firebird Database Backup 1.0

Dostępne jest nowe narzędzie przeznaczone do regularnego, wygodnego wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych. Do jego najważniejszych cech należą:
 • nieograniczona liczba obsługiwanych baz danych
 • nieograniczona liczba serwerów
 • możliwość precyzyjnego zdefiniowania czasu, kiedy kopie mają być wykonane, włącznie z możliwością wybrania konkretnych dni
 • zarządzanie wieloma kopiami danej bazy danych
 • opcjonalne kompresowanie kopii bezpieczeństwa (ZIP)
 • graficzny kalendarz zadań
 • możliwość uruchamiania jako aplikacja lub jako usługa
 • automatyczne aktualizacje programu
 • szczegółowy podręcznik użytkownika
Szczegółowe informacje dostępne są »tutaj«.

2011-08-28

Cechy Firebird w środowisku produkcyjnym

W portalu Firebird News prezentowane są wyniki nie­dawnej ankiety, w której pytano o cechy Firebird wy­korzystywane w środowiskach produkcyjnych. Wyniki te zo­stały skomentowane w blogu znanej firmy IBSurgeon — spec­jalizującej się w ofe­ro­wa­niu usług i narzędzi dla odzyskiwania danych z usz­ko­dzo­nych baz danych Firebird lub InterBase oraz narzędzi do monitorowania i naprawiania uszkodzonych baz danych.
 1. CPUAffinity przypisuje Firebird SuperServer do jed­ne­go z dostępnych w sys­te­mie pro­ce­so­rów. W czasach, gdy praktycznie każdy komputer wyposażony jest w procesory wielordzeniowe, znacznie efek­tyw­niej­sze jest ko­rzy­s­ta­nie z architektury Super­Classic lub Classic.
 2. nBackup działa szybko, ale nie sprawdza poprawności bazy danych. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do poważnych problemów.
 3. Shadow jest bezużyteczne w przypadku nowoczesnego sprzętu. Znacznie efek­tyw­niej­sze jest użycie RAID5 (lub RAID10).
 4. Multifile DB, czyli bazy wieloplikowe zostały zaprojektowane w celu obejścia ograniczonej pojemności dysków w starych systemach operacyjnych. Obecnie nie ma powodów, aby z tego korzystać.
Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć »tutaj«.


2011-08-26

Firebird 2.1.4 SS dla MacOSX

Udostępnione zostały zaktualizowane pakiety Firebird 2.1.4 SuperServer dla systemu operacyjnego MacOSX. Ta aktualizacja naprawia problem ze startem Firebird w systemie MaxOSX 10.7 (Lion).

IBExpert dla Polaków

Firma IBExpert KG zaoferowała dla Polaków specjalną wersję licencji programu IBExpert.

IBExpert Single Lincense, zawierająca prawo do aktu­a­li­za­cji przez 12 miesięcy, kosztuje 149€ (zamiast 199€).

Dla użytkowników IBExpert, których licencja wygasła w ciągu ostatnich 12 miesięcy, można zamówić aktualizację przesyłając ID do­tych­cza­so­wej licencji.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.

Zamówienia można zgłaszać u polskiego partnera firmy:
AnySoft.pl Rejestracja Oprogramowania
ul. Wojska Polskiego 24/9
05-822 Milanówe
www.anysoft.pl
tel. (22) 389 7725
faks: (22) 398 7761
tel. kom. 603-633-233
Oferta limitowana do 100 pierwszych zamówień!

Database .NET 5.1.4254

W tej wersji programu zaimplementowano szereg usprawnień i udogodnień. Wśród nich jedna dotyczy serwera Firebird. Mianowicie umożliwiono połączenia ze zdalnym serwerem Firebird.

Pełna historia programu jest »tutaj«.

2011-08-25

Firebird 2.5.1 RC1

Dostępna jest wersja Release Candidate serwera Firebird 2.5.1. Obecnie dostępne są pakiety dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Pakiety dla systemu operacyjnego MacOSX będą dostępne wkrótce — po usunięciu problemu związanego z systemem MacOSX 10.7 (Lion).

Autorzy proszą o zgłaszanie wszelkich błędów i problemów.

Serwer można pobrać »stąd«.

2011-08-24

Przykład migracji z Firebird 1.5 do 2.5

Niektórzy użytkownicy wstrzymują się z migracją do nowszych wersji serwera, obawiając się, że nowsza wersja serwera spowoduje, że dotychczasowy kod aplikacji przestanie działać. Częściowo mają rację. Nowa wersja serwera sprawdza błędy, które w starszych wersjach nie były sprawdzane. Dlatego zdarza się, że migracja do nowszej wersji serwera wymusza pewne modyfikacje aplikacji korzystających z baz danych. Na ogół są to drobne modyfikacje.

Poniższa prezentacja opisuje sytuację, gdy migracja dotyczyła bazy danych o wielkości około 75 GB. W bazie było 564 tabel, ponad 5 tysięcy procedur składowanych i 813 wyzwalaczy. Baza była eksploatowana bez przerwy. W ciągu niecałych 4 miesięcy korzystało z niej około 400 użytkowników.


IBProvider 3.9

Nabywcy nowej wersji sterownika IBProvider oferowana jest z gwarancją stabilnego działania!

W sterowniku zaimplementowano między innymi:
 1. Nowy algorytm przetwarzania wielkich tablic. Zoptymalizowane zapisywanie i odczytywanie tablic.
 2. Nowy algorytm przetwarzania pól BLOB o rozmiarze do 4 GB w 32-bitowej wersji Windows.
 3. Poprawne wsparcie 4-bajtowych symboli UDF8.
 4. Rozszerzone wsparcie kodowania UNICODE_FSS.
Pełny opis zmian i nowych cech sterownika dostępna jest »tutaj«.

2011-08-18

Potrzebny opiekun Firebird w Arch Linux

Kilka miesięcy temu dotychczasowy opiekun Firebird w systemie operacyjnym Arch Linux przestał zajmować się serwerem Firebird — z powodu natłoku innych zajęć. Poszukiwana jest osoba, która zostałaby opiekunem Firebird w Arch Linux — ktoś, kto mógłby dokonywać drobnych korekt kodu, dostosowujących Firebird do tego systemu operacyjnego, aktualizował pakiety instalacyjne itp.

Szczegóły: »tutaj«

IBReplicator 4.0.6

W nowej wersji programu zostały poprawione trzy zauważone błędy, z tego dwa mają związek z bazą danych Oracle.

Program jest dostępny »tutaj«.

Database Workbench 4.1.3

Upscene Productions udostępniła nową wersję programu Database Workbench. Poprawiono w nim błędy oraz zaimplementowano drobne usprawnienia. 

Dostępna jest między innymi darmowa wersja programu dla InterBase, Firebird i MySQL.

Więcej informacji o tym wydaniu jest »tutaj«.

2011-08-17

Firebird zamiast MS SQL Server

W portalu Datamation opublikowany został artykuł 67 Open Source Replacements for Really Expensive Applications poświęcony dar­mo­wym zamiennikom dla najpopularniejszych drogich komercyjnych aplikacji. Dlaczego wydawać tysiące lub nawet setki tysięcy dolarów na aplikacje o zamkniętym kodzie, jeżeli można mieć za darmo podobne aplikacje o otwartym kodzie? Nawet jeżeli potrzebujesz płatnego wsparcia, wiele projektów o otwartym kodzie oferuje płatne wsparcie użytkowników, kosztujący znacznie mniej, niż oryginalne aplikacje — napisano we wstępie do artykułu.

W kategorii baz danych Firebird został uznany dobrym zamiennikiem serwera Microsoft SQL Server Standard. Pozwala to zaoszczędzić 7171 USD dla każdego procesora.

2011-08-14

FirebirdClient w NuGet

NuGet to rozszerzenie do Visual Studio, którego zadaniem jest ułatwienie instalowania i aktualizowania bibliotek Open Source i narzędzi w tym środowisku.

2011-08-10

Firebird nastolatkiem

Korzenie serwera Firebird sięgają wczesnych lat osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy Jim Starkey wpadł na pomysł nowej architektury serwera SQL. Początkowo rozwijał ten pomysł w ramach założonej przez siebie firmy Groton Datbase Systems. Tworzony serwer SQL nazwał InterBase. W roku 1986 InterBase kupiła firma Ashtot-Tate, którą z kolei w roku 1991 zakupiła firma Borland.

W firmie Borland InterBase był rozwijany z różną intensywnością. Powstawały kolejne wersje serwera. Na początku roku 2000 firma Borland udostępniła pełny kod źródłowy InterBase 6.0 dla społeczności otwartego oprogramowania (Open Source). Na bazie tego kodu narodził się Firebird. W lipcu 2011 roku Firebird ukończył 11 lat samodzielnego rozwoju.

Firebird kontra MS SQL Server

Dość powszechnie uważa się, że Firebird jest dobrym, wydajnym serwerem SQL. Jednak w przypadku bardzo intensywnej pracy lub bardzo dużej liczby użytkowników konieczne staje się sięgnięcie po komercyjne bazy danych. Jednym z takich systemów jest MS SQL Server.

Czy rzeczywiście MS SQL Server jest wydajniejszy od Firebird? Jak wynika z tego artykułu, nie zawsze. W tym przypadku Firebird uporał się z zadaniem w 3 godziny, a MS SQL Server potrzebował na to samo 8 godzin.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że pytanie o najbardziej wydajny serwer baz danych na ogół nie ma sensu. Bardziej sensowne wydaje się pytanie, czy dany serwer jest wystarczająco wydajny do danych potrzebnych.

Firebird jest dostępny za darmo i zawsze tak będzie (gwarantuje to licencja, na jakiej jest dostępny). Ma niezwykle małe wymagania w stosunku do sprzętu i systemu i jest bardzo łatwy w zarządzaniu. Do większości zastosowań Firebird jest wystarczająco wydajny. W dodatku jego wydajność znacząco rośnie z wersji na wersję.

XML Wizard 1.1

XML Wizard jest programem przeznaczonym do importowania danych z plików w formacie XML, CSV i zwykłych plików tekstowych (dane w polach o stałej szerokości). Importowanie danych przy pomocy tego programu jest bardzo łatwe. Program jest również wyposażony w funkcję porównywania danych.

Program można używać w trybie GUI oraz w trybie znakowym.

Database .NET 5.1

Dostępna jest nowa wersja 5.1 program Database .NET. Jest to zunifikowany program do zarządzania lokalnymi i zdalnymi bazami danych. Pozawala tworzyć bazy danych, projektować tabele, modyfikować dane, eksportować dane, generować skrypty i wykonywać instrukcje SQL. Program nie wymaga instalowania.

W tej wersji programu zaimplementowane zostały nowe funkcje oraz usprawnione niektóre dotychczasowe funkcje. Pełna historia zmian dostępna jest »tutaj«.

Requires: .NET Framework 3.5sp1

2011-07-29

FreePascal wbudowany w Firebird?

Obecnie trwają intensywne prace nad Firebird 3.0. Jedną z cech tej wersji serwera ma być możliwość pisania procedur wbudowanych i wyzwalaczy nie tylko w języku SQL, ale też w innych językach, w szczególności w języku Java. Jak wynika z tej dyskusji, jednym z rozpatrywanych języków jest FreePascal.

2011-07-26

Firebird 2.5 SuperServer - problem w MacOSX 10.7 (Lion)

W nowej wersji systemu operacyjnego MacOSX 10.7 (Lion) jest mały problem z serwerem Firebird 2.5 Super Server. SuperServer nie uruchamia się, generując raport błędu.

Błąd jest poprawiony w kodzie Firebird 2.5.1, ale ponieważ ta wersja Firebird nie jest jeszcze oficjalnie udostępniona, więc Paul Beach poprawił kod Firebird 2.5.0. Użytkownicy chcący używać Firebird 2.5 SuperServer w systemie operacyjnym MaxOSX 10.7 (Lion) mogą pobrać poprawione wersje pakietów:
Problem został opisany »tutaj«.

2011-07-23

IB LogManager 2.11.1

IB Log Manager to narzędzie do monitorowania danych w bazach danych Firebird lub InterBase. Lista zmian i nowości w tej wersji dostępna jest »tutaj«.

Firebird Trace Manager 1.6

FB Trace Manager jest narzędziem korzystającym z wbudowanych w Firebird 2.5 serwisów Trace Services oraz Audit Services. Dostępne są następujące edycje: Lite (darmowa), Standard oraz Enterprise.

Opis nowości dostępnych w wersji 1.6 znajduje się »tutaj«.

Firebird Random Data Generator

Firebird Random Data Generator to narzędzie do generowania danych testowych dla baz danych Firebird. Może generować wszystkie typy danych używane w Firebird, oprócz typów tablicowych.

Program jest dostępny w wersji dla systemów Windows i Linux. Dostępne są wydania: Standard, Professional oraz Enterpise.

Szczegółowy opis programu jest »tutaj«.

2011-07-15

AnySQL Maestro 11.7

SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu AnySQL Maestro — narzędzie do zarządzania dowolnymi bazami dostępnymi poprzez sterowniki ODBC lub OLE DB. Dostępna jest edycja darmowa i płatna. Program został między innymi pomyślne przetestowany między innymi ze sterownikiem Firebird ODBC oraz z najnowszymi wersjami Firebird.

Nowa wersja programu zawiera między innymi stronicowanie danych, import danych ze źródeł danych ODBC i inne nowe funkcje

Więcej szczegółów jest »tutaj«.

AnyDAC Summer 2011 v 5.0.1

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersję pakietu AnyDAC for Delphi. Jest to zestaw uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych Firebird, InterBase, SQLLite, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MS Access, IBM DB2, SyBase SQL Anywhare, Informix, Advantage, dbExpress, ODBC.

Wśród nowości w tej wersji komponentów są między innymi:

 • Nowy sterownik ACE API dla Advantage Database
 • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury sterowników
 • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury monitorowania i śledzenia
 • Nowe zdarzenia ADConnection
 • Rozbudowany system Pomocy
 • i wiele innych.


2011-06-15

Database .NET 4.9

Program Database .NET rozwija się systematycznie. W udostępnionej właśnie nowej wersji programu zaimplementowano wiele nowych funkcji oraz usprawniono działanie wielu dotychczasowych funkcji.

Wśród nowych funkcji są:
Usprawnione zostały między innymi funkcje:
Program działa z wieloma bazami danych, w tym Firebird. Może działać w dowolnej wersji Windows. Korzysta z .NET Framework 3.5 SP1.

Program ma status freeware — w zastosowaniach niekomercyjnych.

Mageia z Firebird

Mageia to stosunkowo nowa dystrybucja systemu Linux, tworzona przez użytkowników — dla użytkowników. Niedawno udostępniona została wersja Mageia 1. W skład tej dystrybucji wchodzi między innymi Firebird 2.5 wraz ze sterownikami dla PHP, PHP-pdo, Perl, Ruby i Python (kinterbasdb oraz firebirdsql) oraz FlameRobin.

Społeczność rozwijająca tę dystrybucję jest aktywna. Mageia jest rozwijana przez organizację typu non-profit, nie uzależnioną w swoim rozwoju od żadnej organizacji komercyjnej.

Dla wszystkich zainteresowanych używaniem Firebird w Linux, Mageia może być bardzo interesującym systemem.

2011-06-14

Firebird 2.5 Language Reference

Zespół dokumentalistów Firebird udostępnił podręcznik Firebird 2.5 Language Reference Update. Ten obszerny podręcznik dostępny jest w formatach HTML oraz PDF. Zawiera on wszystkie elementy SQL dodane do Firebird, zaktualizowane lub ulepszone — od wydania InterBase 6. Wraz z podręcznikiem InterBase 6 Language Reference stanowią kompletny zestaw informacji o SQL w Firebird 2.5

2011-06-08

Nowa strona internetowa projektu

Oficjalna strona internetowa projektu została gruntownie przebudowana — zgodnie z obowiązującymi aktualnie standardami i przyzwyczajeniami użytkowników.

Wśród nowości jest możliwość łatwego monitorowania nowości związanych z Firebird. Korzystając z ikon z lewej strony, można śledzić nowości poprzez Twitter lub Facebook. Można również korzystać z kanału RSS lub   otrzymywać e-mail z oficjalnymi wiadomościami.

2011-06-04

Sterownik ADO.NET dla Firebird

Dostępna jest nowa wersja sterownika ADO.NET dla Firebird — wersja 2.6.5. Poprawione zostały błędy dostrzeżone w poprzedniej wersji sterownika. Ponadto zaimplementowane zostało kilka nowych funkcji.

Wśród nowych lub rozbudowanych funkcji są między innymi:
 • Wsparcie dla Trace API w Firebird 2.5
 • Usprawnienia w generowaniu SQL dla Entity Framework
 • Wsparcie dla monitorowania instrukcji
 • Nieco szybsze wykonywanie dużych zapytań

2011-05-21

Wtyczka Firebird dla Nagios

Nagios to program do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów, działający w systemach operacyjnych Linux i Unix. Program jest dostępny na licencji GPL.

Ostatnio powstała wtyczka umożliwiająca monitorowanie serwerów Firebird. Opis wtyczki oraz jej kod źródłowy w języku Python dostępne są »tutaj«.

Komponenty IBX dla Lazarus w Windows i Linux

W brytyjskim portalu MWA Software opublikowane zostały dwa artykuły. Opisano w nich korzystanie z komponentów IBX dla Lazarus (darmowe środowisko programistyczne wzorowane na Delphi). Artykuły opisują wersję dla Windows oraz wersję dla Linux.

Usprawnione monitorowanie sterownika ADO.NET

Jiří Činčura w swoim blogu opisuje powody, dla których zdecydował się usprawnić mechanizmy monitorowania działania sterownika ADO.NET dla Firebird.

2011-05-18

FBDataGuard 2.5 dla Linux

Firma IBSurgeon zaktualizowała pliki binarne oraz podręcznik użytkownika programu FBDataGuard 2.5 dla systemu operacyjnego Linux. Aktualizacja zwiększa wsparcie dla dystrybucji CentOS, Suse, Debian oraz dystrybucji budowanych na bazie systemu Debian.

FBDataGuard automatycznie rozpoznaje, czy Firebird jest zainstalowany i wykonuje szybkie sprawdzenie systemu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów raportuje je. Zmiany są uwzględnione w zaktualizowanym podręczniku użytkownika.

2011-05-13

Sterownik dbExpress 4.1.v33 dla Firebird

Dostępna jest wersja 32 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

W tej wersji sterownika dodano wsparcie dla instrukcji SQL:
INSERT INTO <tabela>
  VALUES (...)
  RETURNING <arg1>, <arg2>, ...

2011-04-27

Sterownik Firebird dla Kohana

Dostępna jest pierwsza developerska (niestabilna) wersja sterownika Firebird dla Kohana — środowiska napisanego w PHP5, używającego architektury MVC.

Poprawiony błąd związany z ICU

W Firebird był błąd wynikający z niepoprawnego używania biblioteki ICU w wersji wyższej niż 4.2. Błąd występował w Firebird 2.1.4 oraz Firebird 2.5.0, w niektórych dystrybucjach systemu Linux (Debian, Fedora, Mandriva, Mageia), ponieważ w tych systemach jest ICU 4.4. Błąd został już poprawiony i przygotowywane są zaktualizowane pakiety instalacyjne dla tych systemów operacyjnych.

W przypadku dystrybucji Centos 5 jest problem wynikający z tego, że w Centos 5 nie można pobrać Firebird 2.5 z repozytorium EPEL. Wprawdzie Centos 6 umożliwi pobranie Firebird 2.5 z repozytorium EPEL6, ale nie wydaje się, żeby Cenos 6 był dostępny w najbliższym czasie. Użytkownicy Centos 5 mogą spróbować używać Scientific Linxux, ponieważ podobnie jak Centos, jest to dystrybucja Enterprise Linux (RHEL) rekompilowana z kodów źródłowych, a Scientific Linux 6.0 został udostępniony w marcu 2011 roku.

2011-04-26

PHP Generator 11.4

Maestro Group udostępniła nową wersję programu PHP Generator — graficzny program do generowania wysokiej jakości skryptów PHP dla wybranych tabel, widoków i zapytań. Narzędzie pozwala łatwo tworzyć rozbudowane internetowe aplikacje CRUD. Dostępna jest darmowa i płatna edycja programu.

Program może generować skrypty współpracujące z różnymi bazami danych: MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Firebired, DB2, SQL Anywhere i MaxDB.

2011-04-15

Nowa strona internetowa projektu

Jak wiadomo, powstaje nowa strona internetowa projektu Firebird. Jedna z podstron ma pokazywać doświadczenia użytkowników serwera. Można tam wskazać nazwę firmy, adres firmowej strony internetowej oraz krótko opisać swoje doświadczenia z Firebird.

Napisanie tam kilku zdań nie jest może działaniem, które od razu przyniesie zamieszczonej tam firmie wymierne korzyści, ale — jak sądzę — może spowodować, że będzie jeszcze lepiej postrzegana przez niektórych obecnych lub przyszłych klientów.

Prosty formularz jest na dole strony

2011-04-12

pyfirebirdsql 0.4.0

pyfirebirdsql to sterownik dbapi, pozwalający korzystać z serwera Firebird programom napisanym w języku Python. W wersji 0.4.0 sterownika zaimplementowano wsparcie dla Trace API.

2011-04-07

Firebird w Facebook

Obecnie jedną z miar popularności różnych firm i narzędzi jest ich popularność w portalach społecznościowych. Jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych jest Facebook.

Jeżeli masz konto w Facebook i lubisz Firebird, to przyłącz się do fanów profilu Firebird w Facebook.

SQLObject 1.0

SQLObject jest popularnym systemem mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) dla języka Python. Zapewnia on obiektowy interfejs do baza danych.

2011-04-06

Sterownik dbExpress 4.1.v32 dla Firebird

Dostępna jest wersja 32 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

W tej wersji sterownika poprawiony został błąd alokacji pamięci dla pól typu VARCHAR. Błąd ten mógł powodować błędy typu access violation.

Sterownik Firebird ODBC 2.0

Udostępniona została wersja 2.0 sterownika ODBC dla Firebird. Na tej stronie internetowej dostępne są biblioteki i programy instalujące sterownik dla Windows (32 i 64-bitowe), sterownik dla Linux (32 i 64-bitowe), kody źródłowe sterownika oraz plik LOG zawierający szczegółową listę zmian i usprawnień, jakie zostały zaimplementowane w tej wersji sterownika.

Poprawki w pyfirebirdsql

Wydana została nowa wersja (0.3.4) dbapi dla Firebird — sterownika pozwalającego korzystać z Firebird w programach napisanych w języku Python. Ta wersja sterownika zawiera drobne poprawki.

2011-04-04

2011-04-02

Firebird w HP-UX

Firma Oracle ogłosiła zakończenie wsparcia dla HP-UX. Z tej okazji być może skorzystają jej konkurenci.

Paul Beach w swoim blogu napisał, że Firebird 2.5 można bez problemu skompilować w wersji dla Itanium HP-UX (IA-64). Jedynym powodem, dla którego zespół twórców Firebird nie oferuje Firebird dla tego systemu, jest to, że aktualnie nie dysponują odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem.

2011-04-01

IBExpert 2011.03.29

W nowej wersji tego znakomitego programu do zarządzania bazami danych Firebird i InterBase zaimplementowano — jak zwykle — kilka nowych funkcji oraz poprawiono zauważone błędy. Wśród nowych funkcji występują:
 • możliwość używania tych samych instrukcji SQL we wszystkich zarejestrowanych bazach danych (Common queries);
 • w edytorze kodu oraz w podpowiedziach identyfikatorów można wyświetlić tylko obiekty zawierające wskazany ciąg znaków w swojej nazwie (w dowolnym miejscu nazwy);
 • nowe bloki IBEBlocks;
 • inne udogodnienia, takie jak wsparcie dla UTF-8 w wielu funkcjach, zapamiętanie stanu drzewa w Database Explorer, możliwość wskazania domyślnego działania podczas zamykania baz z aktywnymi transakcjami itp.
Pełna lista zmian i usprawnień dostępna jest »tutaj«.

2011-03-31

Database Workbench 4.1.2

Firma Upscene Productions udostępniła nową wersję programu Database Workbench. Pełna lista wszystkich rozszerzeń oraz poprawionych błędów jest dostępna »tutaj«.

Oprócz wersji Pro istnieje również wersja Lite pozwalająca zarządzać bazami danych InterBase, Firebird oraz MySQL.

Wersja Pro programu pozwala zarządzać następującymi bazami danych:
 • Firebird (1.x, 2.x)
 • InterBase (od wersji 4.x od XE)
 • MS SQL Server/MSDE (7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express)
 • MySQL (4.x, 5.x)
 • Oracle Database (8i, 9i, 10g, 11g)
 • Sybase SQL Anywhere (9, 10, 11 i 12)
 • NexusDB (od wersji 3.0)

2011-03-30

Sterownik dbExpress 4.1.v31 dla Firebird

Dostępna jest wersja 31 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

Lista zmian w tej wersji sterownika dostępna jest »tutaj«.

2011-03-29

Nowa strona internetowa projektu

Zespół osób zaangażowanych w utrzymanie strony internetowej projektu Firebird opracował jej całkiem nową wersję. Aktualnie jest dostępna wersja beta strony.

Obecnie potrzebni są testerzy tej nowej strony. Ewentualne błędy należy zgłaszać na tej stronie internetowej.

Pytania dotyczące działania strony internetowej można zadawać na liście mailingowej.

FB TraceManager 1.5.1

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 1.5.1 programu FB TraceManager — programu specjalizującego się w udostępnianiu wprowadzonego w Firebird 2.5 nowego Trace API. Aktualna wersja programu zawiera kilka drobnych usprawnień oraz korekty błędów.

W »tym wideo« zaprezentowane są wszystkie nowości zaimplementowane w wersji 1.5 programu. Natomiast »tutaj« zamieszczona jest dokładna lista nowości i zmian w bieżącej wersji programu.

2011-03-25

Firebird 2.5 będzie w Ubuntu

Finalna wersja serwera Firebird 2.5 zostanie dołączona do następnego wydania systemu operacyjnego Ubuntu 11.04 (Zgrabny Narwal).

no_garbage_collect

Jeżeli program łączy się z bazą danych (Firebird lub InterBase) przy pomocy dedykowanych komponentów, takich jak IBX, FibPlus itp., to w parametrach połączenia można wskazać parametr no_garbage_collect. Spowoduje on wyłączenie wbudowanego w serwer procesu automatycznego odzyskiwania niewykorzystywanych obszarów bazy danych.

Kiedy może się ten parametr przydać? Na przykład jeżeli zależy nam na bardzo szybkim wykonaniu jakiegoś zestawienia lub jeżeli baza nie jest zbyt duża (np. <1 GB) i każdej nocy jest automatycznie porządkowana przez wykonanie kopii i odtworzenie bazy danych z jej kopii.

Więcej szczegółów można przeczytać w »tym artykule«.

2011-03-23

SQL Workbench/J

SQL Workbench/J jest darmowym programem przeznaczonym do zarządzania bazami danych. Program jest niezależny od systemu operacyjnego (jest napisany w języku Java). Współpracuje z wieloma różnymi bazami danych: Firebird oraz PostgreSQL, Oracle, H2 Database, Apache Derby, HSQLDB, IBM DB2, Ingres, SQLite, MySQL, Microsoft SQL Server i Teradata.

W przypadku serwera Firebird niezbędny jest sterownik JDBC.

Celem programu jest wykonywanie skryptów SQL — zarówno interaktywnie jak i automatycznie oraz mechanizmy importu i eksportu danych. Narzędzia do graficznego budowania zapytań SQL oraz inne zaawansowane zadania administrowania bazami nie są zaimplementowane i nie ma takich planów.

2011-03-22

Wiele serwerów Firebird w jednym komputerze

Ostatnio dowiedziałem się, że pewien klient przeczytał na tym blogu (prawdopodobnie tutaj), że w jednym systemie operacyjnym można uruchomić jednocześnie kilka różnych serwerów Firebird. Zażądał więc takiej konfiguracji od firmy, która mu zapewniała infrastrukturę sieciową i odpowiednie serwery.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystko, co jest możliwe, ma zawsze sens. Instalowanie różnych serwerów na tym samym komputerze niekiedy ma sens w przypadku programistów — jeżeli potrzebują testować zgodność swoich programów z różnymi wersjami serwera lub z różnymi serwerami baz danych. Zdarza się, że w trakcie testów programiści niekiedy muszą często restartować serwer bazy danych lub używać w nich nowe, testowane właśnie wersje bibliotek lub programów pomocniczych. Dlatego programiści często mają testowe serwery baz danych zainstalowane na swoich własnych komputerach. Dzięki temu mogą z nimi robić cokolwiek, nie przeszkadzając w pracy pozostałym pracownikom.

W przypadku serwerów produkcyjnych praktycznie niemal nigdy się tak nie robi. Dlaczego? Z wielu powodów, a najważniejsze to stabilność oraz bezpieczeństwo.

Jak wiadomo, bezbłędnych programów nie ma i prawdopodobnie nigdy ich nie będzie. To, że jakiś program działa bezbłędnie przez wiele dni, miesięcy czy nawet lat, nie daje żadnej gwarancji, że w jakichś specyficznych okolicznościach taki program nie zawiedzie. Efekty awarii mogą być różne. Może się na przykład zdarzyć, że uszkodzeniu ulegnie baza danych. Dlatego należy regularnie robić jej kopię (backup). Może się również zdarzyć, że jakaś specyficzna awaria wymusi zablokowanie się lub restart całego systemu operacyjnego. Może się wreszcie zdarzyć, że na skutek jakiegoś błędu w którymś programie, bibliotece lub konfiguracji, użytkownik otrzyma dostęp do danych, do których nie powinien mieć dostępu. Dlatego właśnie w przypadku baz produkcyjnych niemal nigdy nie instaluje się wielu serwerów baz danych na tym samym komputerze.

W przypadku serwerów produkcyjnych powszechną praktyką jest stosowanie bardzo silnych komputerów. Takie komputery często mają moc większą, niż wymagają tego poszczególne serwery baz danych — zwłaszcza, gdy przez większość czasu nie są one zbyt mocno obciążone. Aby optymalnie wykorzystać takie mocne komputery, wykorzystuje się mechanizmy wirtualizacji, pozwalające na jednym fizycznym komputerze uruchomić kilka wirtualnych komputerów. Dzięki temu każda baza danych działa w swoim własnym systemie operacyjnym, niezależnym od pozostałych systemów. Każdy taki wirtualny komputer można w razie potrzeby zatrzymać, zrestartować lub zaktualizować. W razie potrzeby w każdym takim komputerze może być inny system operacyjny lub inny serwer baz danych. Nie ma to praktycznie żadnego wpływu na działanie pozostałych wirtualnych komputerów. Dla użytkowników takich wirtualnych systemów praktycznie nie ma żadnego znaczenia, czy serwer baz danych działa na fizycznym, czy na wirtualnym komputerze.

Popularność Firebird w Linux

Portal LinuxQuestions.org ogłasza wiele ankiet wśród swoich licznych członków. Jedna z ankiet dotyczyła najpopularniejszej bazy danych. W roku 2010 wśród użytkowników systemu Linux Firebird był jedną z trzech najpopularniejszych baz danych.

Wyniki pozostałych ankiet, przeprowadzonych w roku 2010, są dostępne »tutaj«.

2011-03-19

Firebird 2.1.4 w systemach Linux

Pakiety Firebird 2.1.4, przeznaczone dla systemów operacyjnych Fedora 13 i 14 oraz dla RHEL 4 i 5 i innych  pochodnych systemów (Centos, Scienific Linux) zostały to repozytorium Fedora oraz Epel.

Analogiczne pakiety dla systemu Mandriva będą dostępne wkrótce.

Przygotowane zostały również odpowiednie pakiety dla systemu operacyjnego Debian.

2011-03-16

Wstępny przegląd Firebird 3.0

W poniższej prezentacji Dmitry Yemanow, główny projektant Firebird Project, prezentuje najważniejsze nowości, które będą dostępne w Firebird 3.0.

Ciekawa jest również zamieszczona na końcu informacja o planach związanych z utrzymywaniem dotychczasowych wersji Firebird.
 • Firebird 2.0.7 prawdopodobnie będzie udostępniony w II lub III kwartale tego roku. Będzie to ostatnia wersja Firebird 2.0.
 • Firebird 2.1.5 prawdopodobnie będzie udostępniony w przyszłym roku
 • Firebird 2.5.1 prawdopodobnie będzie dostępny w II kwartale tego roku.
 • Firebird 3.0 w wersji Alpha 1 prawdopodobnie będzie dostępny w III kwartale tego roku.

Firebird 2.1.4

W Firebird 2.1.4 poprawione zostały błędy wykryte od czasu udostępnienia Firebird 2.1.3. Ta wersja Firebird  jest obecnie dostępna dla systemów Windows, Linux i MacOS-X. Dla wszystkich tych systemów dostępna jest 32 i 64 bitowa wersja serwera Firebird.

Wersja dla MacOS-X działającego na komputerach z procesorem PowerPC będzie dostępna w najbliższym czasie.

Szczegółowa lista poprawionych błędów dostępna jest »tutaj«.

2011-03-02

AnyDAC 4.0.7

AnyDAC jest zestawem uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych, przeznaczonych dla Delphi, C++ Builder oraz FreePascal. Umożliwiają natywny, szybki dostęp do Firebird, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, InterBase, Access, Informix i innych. AnyDAC udostępnia ujednolicone API, pozwalające korzystać z różnych baz danych w ujednolicony sposób. Umożliwia również korzystanie ze specyficznych cech poszczególnych baz danych. Architektura komponentów zapewnia wysoką wydajność, mimo ujednoliconego interfejsu.

Szczegółowa lista nowości w tej wersji komponentów jest dostępna »tutaj«.

2011-03-01

Firebird Maestro 11.2

SQL Maestro Group udostępniła Firebird Maestro w wersji 11.2. Do najważniejszych nowości w tej wersji programu należy pełniejsze wsparcie nowych mechanizmów dostępnych w Firebird 2.1 oraz Firebird 2.5.

Szczegółowa lista nowości i zmian w tej wersji programu dostępna jest »tutaj«.

2011-02-24

Konwersja MySQL do Firebird

Milan Babuskov w swoim blogu napisał, że zdecydował się zautomatyzować proces konwersji baz danych MySQL do Firebird. W tym celu napisał program, który częściowo automatyzuje proces konwersji. Program jest napisany w PHP i jest dostępny na zasadach Open Source.

Program dokonuje tylko konwersji struktury bazy danych. Nie są też obsługiwane wszystkie typy danych. Autor proponuje, żeby w razie potrzeby we własnym zakresie rozbudowywać ten program. Można też zwrócić się w tej sprawie do autora programu.

2011-02-23

Wiele serwerów Firebird w Ubuntu

Czy instalowanie wielu serwerów Firebird w jednym komputerze ma sens? W typowych przypadkach nie. Jeden serwer Firebird może przecież obsługiwać wiele różnych baz danych. Są jednak przypadki szczególne. Na przykład może się zdarzyć, że ten sam komputer jest wykorzystywany do obsługi bazy produkcyjnej i bazy testowej. W zasadzie nie powinno się używać tego samego komputera w celach produkcyjnych, ale… życie stwarza różne potrzeby, a jeżeli na przykład serwer produkcyjny nie jest mocno obciążony, to w zasadzie dlaczego by go nie wykorzystać.

Może się zdarzyć, że w procesie testowania jakieś błędnie zbudowane zapytanie SQL będzie trwać tak długo, że konieczne stanie się zabicie procesu serwera. W tego typu sytuacjach sensowne będzie zainstalowanie na tym samym komputerze oddzielnej instancji Firebird do obsługi baz produkcyjnych, i oddzielnych instancji do testowania.

Na »tej stronie« internetowej zamieszczone są praktyczne wskazówki, jak zainstalować kilka instancji Firebird 2.1 w systemie operacyjnym Ubuntu.

2011-02-22

Firebird 2.5 Classic/Superclassic w Linux

UWAGA! Odkryto, że Firebird 2.5 Classic może nie działać poprawnie w systemie Linux, jeżeli używany jest z biblioteką glibc 2.5. Jeżeli w systemie jest biblioteka glibc 2.7, Firebird działa poprawnie. Obecnie jeszcze nie wiadomo, czy biblioteka glibc 2.6 również sprawia problemy.

Jeżeli wersja biblioteki glibc jest niższa niż 2.7, to należy ją zaktualizować, zanim zostanie użyty Firebird 2.5 Classic lub Superclassic.

Starsze wersje tej biblioteki zawierają błąd w obsłudze mechanizmu AST.

2011-02-19

Database .NET 4.2

W tej wersji programu Database .NET, w stosunku do poprzedniej wersji, zaimplementowane zostało wiele nowych funkcji, usprawnień, a także poprawione zostały błędy. Wśród nowości w programie są między innymi:
 • Profiler SQL
 • Tryb przenośmy (portable mode)
 • Opcje edytora
 • Automatyczne sprawdzanie, czy jest nowsza wersja programu
Pełna lista zmian i usprawnień jest »tutaj«.

Program nie wymaga instalowania. Wystarczy go pobrać i używać. Działa we wszystkich wersjach Windows (x86/x64). Do celów niekomercyjnych program może być używany bezpłatnie.