2011-02-24

Konwersja MySQL do Firebird

Milan Babuskov w swoim blogu napisał, że zdecydował się zautomatyzować proces konwersji baz danych MySQL do Firebird. W tym celu napisał program, który częściowo automatyzuje proces konwersji. Program jest napisany w PHP i jest dostępny na zasadach Open Source.

Program dokonuje tylko konwersji struktury bazy danych. Nie są też obsługiwane wszystkie typy danych. Autor proponuje, żeby w razie potrzeby we własnym zakresie rozbudowywać ten program. Można też zwrócić się w tej sprawie do autora programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz