2011-03-31

Database Workbench 4.1.2

Firma Upscene Productions udostępniła nową wersję programu Database Workbench. Pełna lista wszystkich rozszerzeń oraz poprawionych błędów jest dostępna »tutaj«.

Oprócz wersji Pro istnieje również wersja Lite pozwalająca zarządzać bazami danych InterBase, Firebird oraz MySQL.

Wersja Pro programu pozwala zarządzać następującymi bazami danych:
 • Firebird (1.x, 2.x)
 • InterBase (od wersji 4.x od XE)
 • MS SQL Server/MSDE (7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express)
 • MySQL (4.x, 5.x)
 • Oracle Database (8i, 9i, 10g, 11g)
 • Sybase SQL Anywhere (9, 10, 11 i 12)
 • NexusDB (od wersji 3.0)

2011-03-30

Sterownik dbExpress 4.1.v31 dla Firebird

Dostępna jest wersja 31 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

Lista zmian w tej wersji sterownika dostępna jest »tutaj«.

2011-03-29

Nowa strona internetowa projektu

Zespół osób zaangażowanych w utrzymanie strony internetowej projektu Firebird opracował jej całkiem nową wersję. Aktualnie jest dostępna wersja beta strony.

Obecnie potrzebni są testerzy tej nowej strony. Ewentualne błędy należy zgłaszać na tej stronie internetowej.

Pytania dotyczące działania strony internetowej można zadawać na liście mailingowej.

FB TraceManager 1.5.1

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 1.5.1 programu FB TraceManager — programu specjalizującego się w udostępnianiu wprowadzonego w Firebird 2.5 nowego Trace API. Aktualna wersja programu zawiera kilka drobnych usprawnień oraz korekty błędów.

W »tym wideo« zaprezentowane są wszystkie nowości zaimplementowane w wersji 1.5 programu. Natomiast »tutaj« zamieszczona jest dokładna lista nowości i zmian w bieżącej wersji programu.

2011-03-25

Firebird 2.5 będzie w Ubuntu

Finalna wersja serwera Firebird 2.5 zostanie dołączona do następnego wydania systemu operacyjnego Ubuntu 11.04 (Zgrabny Narwal).

no_garbage_collect

Jeżeli program łączy się z bazą danych (Firebird lub InterBase) przy pomocy dedykowanych komponentów, takich jak IBX, FibPlus itp., to w parametrach połączenia można wskazać parametr no_garbage_collect. Spowoduje on wyłączenie wbudowanego w serwer procesu automatycznego odzyskiwania niewykorzystywanych obszarów bazy danych.

Kiedy może się ten parametr przydać? Na przykład jeżeli zależy nam na bardzo szybkim wykonaniu jakiegoś zestawienia lub jeżeli baza nie jest zbyt duża (np. <1 GB) i każdej nocy jest automatycznie porządkowana przez wykonanie kopii i odtworzenie bazy danych z jej kopii.

Więcej szczegółów można przeczytać w »tym artykule«.

2011-03-23

SQL Workbench/J

SQL Workbench/J jest darmowym programem przeznaczonym do zarządzania bazami danych. Program jest niezależny od systemu operacyjnego (jest napisany w języku Java). Współpracuje z wieloma różnymi bazami danych: Firebird oraz PostgreSQL, Oracle, H2 Database, Apache Derby, HSQLDB, IBM DB2, Ingres, SQLite, MySQL, Microsoft SQL Server i Teradata.

W przypadku serwera Firebird niezbędny jest sterownik JDBC.

Celem programu jest wykonywanie skryptów SQL — zarówno interaktywnie jak i automatycznie oraz mechanizmy importu i eksportu danych. Narzędzia do graficznego budowania zapytań SQL oraz inne zaawansowane zadania administrowania bazami nie są zaimplementowane i nie ma takich planów.

2011-03-22

Wiele serwerów Firebird w jednym komputerze

Ostatnio dowiedziałem się, że pewien klient przeczytał na tym blogu (prawdopodobnie tutaj), że w jednym systemie operacyjnym można uruchomić jednocześnie kilka różnych serwerów Firebird. Zażądał więc takiej konfiguracji od firmy, która mu zapewniała infrastrukturę sieciową i odpowiednie serwery.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystko, co jest możliwe, ma zawsze sens. Instalowanie różnych serwerów na tym samym komputerze niekiedy ma sens w przypadku programistów — jeżeli potrzebują testować zgodność swoich programów z różnymi wersjami serwera lub z różnymi serwerami baz danych. Zdarza się, że w trakcie testów programiści niekiedy muszą często restartować serwer bazy danych lub używać w nich nowe, testowane właśnie wersje bibliotek lub programów pomocniczych. Dlatego programiści często mają testowe serwery baz danych zainstalowane na swoich własnych komputerach. Dzięki temu mogą z nimi robić cokolwiek, nie przeszkadzając w pracy pozostałym pracownikom.

W przypadku serwerów produkcyjnych praktycznie niemal nigdy się tak nie robi. Dlaczego? Z wielu powodów, a najważniejsze to stabilność oraz bezpieczeństwo.

Jak wiadomo, bezbłędnych programów nie ma i prawdopodobnie nigdy ich nie będzie. To, że jakiś program działa bezbłędnie przez wiele dni, miesięcy czy nawet lat, nie daje żadnej gwarancji, że w jakichś specyficznych okolicznościach taki program nie zawiedzie. Efekty awarii mogą być różne. Może się na przykład zdarzyć, że uszkodzeniu ulegnie baza danych. Dlatego należy regularnie robić jej kopię (backup). Może się również zdarzyć, że jakaś specyficzna awaria wymusi zablokowanie się lub restart całego systemu operacyjnego. Może się wreszcie zdarzyć, że na skutek jakiegoś błędu w którymś programie, bibliotece lub konfiguracji, użytkownik otrzyma dostęp do danych, do których nie powinien mieć dostępu. Dlatego właśnie w przypadku baz produkcyjnych niemal nigdy nie instaluje się wielu serwerów baz danych na tym samym komputerze.

W przypadku serwerów produkcyjnych powszechną praktyką jest stosowanie bardzo silnych komputerów. Takie komputery często mają moc większą, niż wymagają tego poszczególne serwery baz danych — zwłaszcza, gdy przez większość czasu nie są one zbyt mocno obciążone. Aby optymalnie wykorzystać takie mocne komputery, wykorzystuje się mechanizmy wirtualizacji, pozwalające na jednym fizycznym komputerze uruchomić kilka wirtualnych komputerów. Dzięki temu każda baza danych działa w swoim własnym systemie operacyjnym, niezależnym od pozostałych systemów. Każdy taki wirtualny komputer można w razie potrzeby zatrzymać, zrestartować lub zaktualizować. W razie potrzeby w każdym takim komputerze może być inny system operacyjny lub inny serwer baz danych. Nie ma to praktycznie żadnego wpływu na działanie pozostałych wirtualnych komputerów. Dla użytkowników takich wirtualnych systemów praktycznie nie ma żadnego znaczenia, czy serwer baz danych działa na fizycznym, czy na wirtualnym komputerze.

Popularność Firebird w Linux

Portal LinuxQuestions.org ogłasza wiele ankiet wśród swoich licznych członków. Jedna z ankiet dotyczyła najpopularniejszej bazy danych. W roku 2010 wśród użytkowników systemu Linux Firebird był jedną z trzech najpopularniejszych baz danych.

Wyniki pozostałych ankiet, przeprowadzonych w roku 2010, są dostępne »tutaj«.

2011-03-19

Firebird 2.1.4 w systemach Linux

Pakiety Firebird 2.1.4, przeznaczone dla systemów operacyjnych Fedora 13 i 14 oraz dla RHEL 4 i 5 i innych  pochodnych systemów (Centos, Scienific Linux) zostały to repozytorium Fedora oraz Epel.

Analogiczne pakiety dla systemu Mandriva będą dostępne wkrótce.

Przygotowane zostały również odpowiednie pakiety dla systemu operacyjnego Debian.

2011-03-16

Wstępny przegląd Firebird 3.0

W poniższej prezentacji Dmitry Yemanow, główny projektant Firebird Project, prezentuje najważniejsze nowości, które będą dostępne w Firebird 3.0.

Ciekawa jest również zamieszczona na końcu informacja o planach związanych z utrzymywaniem dotychczasowych wersji Firebird.
 • Firebird 2.0.7 prawdopodobnie będzie udostępniony w II lub III kwartale tego roku. Będzie to ostatnia wersja Firebird 2.0.
 • Firebird 2.1.5 prawdopodobnie będzie udostępniony w przyszłym roku
 • Firebird 2.5.1 prawdopodobnie będzie dostępny w II kwartale tego roku.
 • Firebird 3.0 w wersji Alpha 1 prawdopodobnie będzie dostępny w III kwartale tego roku.

Firebird 2.1.4

W Firebird 2.1.4 poprawione zostały błędy wykryte od czasu udostępnienia Firebird 2.1.3. Ta wersja Firebird  jest obecnie dostępna dla systemów Windows, Linux i MacOS-X. Dla wszystkich tych systemów dostępna jest 32 i 64 bitowa wersja serwera Firebird.

Wersja dla MacOS-X działającego na komputerach z procesorem PowerPC będzie dostępna w najbliższym czasie.

Szczegółowa lista poprawionych błędów dostępna jest »tutaj«.

2011-03-02

AnyDAC 4.0.7

AnyDAC jest zestawem uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych, przeznaczonych dla Delphi, C++ Builder oraz FreePascal. Umożliwiają natywny, szybki dostęp do Firebird, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, InterBase, Access, Informix i innych. AnyDAC udostępnia ujednolicone API, pozwalające korzystać z różnych baz danych w ujednolicony sposób. Umożliwia również korzystanie ze specyficznych cech poszczególnych baz danych. Architektura komponentów zapewnia wysoką wydajność, mimo ujednoliconego interfejsu.

Szczegółowa lista nowości w tej wersji komponentów jest dostępna »tutaj«.

2011-03-01

Firebird Maestro 11.2

SQL Maestro Group udostępniła Firebird Maestro w wersji 11.2. Do najważniejszych nowości w tej wersji programu należy pełniejsze wsparcie nowych mechanizmów dostępnych w Firebird 2.1 oraz Firebird 2.5.

Szczegółowa lista nowości i zmian w tej wersji programu dostępna jest »tutaj«.