2011-03-02

AnyDAC 4.0.7

AnyDAC jest zestawem uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych, przeznaczonych dla Delphi, C++ Builder oraz FreePascal. Umożliwiają natywny, szybki dostęp do Firebird, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, InterBase, Access, Informix i innych. AnyDAC udostępnia ujednolicone API, pozwalające korzystać z różnych baz danych w ujednolicony sposób. Umożliwia również korzystanie ze specyficznych cech poszczególnych baz danych. Architektura komponentów zapewnia wysoką wydajność, mimo ujednoliconego interfejsu.

Szczegółowa lista nowości w tej wersji komponentów jest dostępna »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz