2011-03-25

no_garbage_collect

Jeżeli program łączy się z bazą danych (Firebird lub InterBase) przy pomocy dedykowanych komponentów, takich jak IBX, FibPlus itp., to w parametrach połączenia można wskazać parametr no_garbage_collect. Spowoduje on wyłączenie wbudowanego w serwer procesu automatycznego odzyskiwania niewykorzystywanych obszarów bazy danych.

Kiedy może się ten parametr przydać? Na przykład jeżeli zależy nam na bardzo szybkim wykonaniu jakiegoś zestawienia lub jeżeli baza nie jest zbyt duża (np. <1 GB) i każdej nocy jest automatycznie porządkowana przez wykonanie kopii i odtworzenie bazy danych z jej kopii.

Więcej szczegółów można przeczytać w »tym artykule«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz