2011-03-23

SQL Workbench/J

SQL Workbench/J jest darmowym programem przeznaczonym do zarządzania bazami danych. Program jest niezależny od systemu operacyjnego (jest napisany w języku Java). Współpracuje z wieloma różnymi bazami danych: Firebird oraz PostgreSQL, Oracle, H2 Database, Apache Derby, HSQLDB, IBM DB2, Ingres, SQLite, MySQL, Microsoft SQL Server i Teradata.

W przypadku serwera Firebird niezbędny jest sterownik JDBC.

Celem programu jest wykonywanie skryptów SQL — zarówno interaktywnie jak i automatycznie oraz mechanizmy importu i eksportu danych. Narzędzia do graficznego budowania zapytań SQL oraz inne zaawansowane zadania administrowania bazami nie są zaimplementowane i nie ma takich planów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz