2011-04-04

Python dbapi dla Firebird

Udostępniony został pyfirebirdsql 0.3.3 — sterownik dbapi dla Firebird pozwalający korzystać z Firebird w aplikacjach napisanych w języku Python.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz