2011-04-07

SQLObject 1.0

SQLObject jest popularnym systemem mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) dla języka Python. Zapewnia on obiektowy interfejs do baza danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz