2011-04-06

Sterownik Firebird ODBC 2.0

Udostępniona została wersja 2.0 sterownika ODBC dla Firebird. Na tej stronie internetowej dostępne są biblioteki i programy instalujące sterownik dla Windows (32 i 64-bitowe), sterownik dla Linux (32 i 64-bitowe), kody źródłowe sterownika oraz plik LOG zawierający szczegółową listę zmian i usprawnień, jakie zostały zaimplementowane w tej wersji sterownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz