2011-05-21

Wtyczka Firebird dla Nagios

Nagios to program do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów, działający w systemach operacyjnych Linux i Unix. Program jest dostępny na licencji GPL.

Ostatnio powstała wtyczka umożliwiająca monitorowanie serwerów Firebird. Opis wtyczki oraz jej kod źródłowy w języku Python dostępne są »tutaj«.

Komponenty IBX dla Lazarus w Windows i Linux

W brytyjskim portalu MWA Software opublikowane zostały dwa artykuły. Opisano w nich korzystanie z komponentów IBX dla Lazarus (darmowe środowisko programistyczne wzorowane na Delphi). Artykuły opisują wersję dla Windows oraz wersję dla Linux.

Usprawnione monitorowanie sterownika ADO.NET

Jiří Činčura w swoim blogu opisuje powody, dla których zdecydował się usprawnić mechanizmy monitorowania działania sterownika ADO.NET dla Firebird.

2011-05-18

FBDataGuard 2.5 dla Linux

Firma IBSurgeon zaktualizowała pliki binarne oraz podręcznik użytkownika programu FBDataGuard 2.5 dla systemu operacyjnego Linux. Aktualizacja zwiększa wsparcie dla dystrybucji CentOS, Suse, Debian oraz dystrybucji budowanych na bazie systemu Debian.

FBDataGuard automatycznie rozpoznaje, czy Firebird jest zainstalowany i wykonuje szybkie sprawdzenie systemu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów raportuje je. Zmiany są uwzględnione w zaktualizowanym podręczniku użytkownika.

2011-05-13

Sterownik dbExpress 4.1.v33 dla Firebird

Dostępna jest wersja 32 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

W tej wersji sterownika dodano wsparcie dla instrukcji SQL:
INSERT INTO <tabela>
  VALUES (...)
  RETURNING <arg1>, <arg2>, ...