2011-05-18

FBDataGuard 2.5 dla Linux

Firma IBSurgeon zaktualizowała pliki binarne oraz podręcznik użytkownika programu FBDataGuard 2.5 dla systemu operacyjnego Linux. Aktualizacja zwiększa wsparcie dla dystrybucji CentOS, Suse, Debian oraz dystrybucji budowanych na bazie systemu Debian.

FBDataGuard automatycznie rozpoznaje, czy Firebird jest zainstalowany i wykonuje szybkie sprawdzenie systemu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów raportuje je. Zmiany są uwzględnione w zaktualizowanym podręczniku użytkownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz