2011-05-13

Sterownik dbExpress 4.1.v33 dla Firebird

Dostępna jest wersja 32 sterownika dbExpress dla Firebird. Sterownik może być używany w Delphi lub C++ Builder 2007, 2009, 2010 oraz XE.

W tej wersji sterownika dodano wsparcie dla instrukcji SQL:
INSERT INTO <tabela>
  VALUES (...)
  RETURNING <arg1>, <arg2>, ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz