2011-06-04

Sterownik ADO.NET dla Firebird

Dostępna jest nowa wersja sterownika ADO.NET dla Firebird — wersja 2.6.5. Poprawione zostały błędy dostrzeżone w poprzedniej wersji sterownika. Ponadto zaimplementowane zostało kilka nowych funkcji.

Wśród nowych lub rozbudowanych funkcji są między innymi:
  • Wsparcie dla Trace API w Firebird 2.5
  • Usprawnienia w generowaniu SQL dla Entity Framework
  • Wsparcie dla monitorowania instrukcji
  • Nieco szybsze wykonywanie dużych zapytań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz