2011-07-29

FreePascal wbudowany w Firebird?

Obecnie trwają intensywne prace nad Firebird 3.0. Jedną z cech tej wersji serwera ma być możliwość pisania procedur wbudowanych i wyzwalaczy nie tylko w języku SQL, ale też w innych językach, w szczególności w języku Java. Jak wynika z tej dyskusji, jednym z rozpatrywanych języków jest FreePascal.

2011-07-26

Firebird 2.5 SuperServer - problem w MacOSX 10.7 (Lion)

W nowej wersji systemu operacyjnego MacOSX 10.7 (Lion) jest mały problem z serwerem Firebird 2.5 Super Server. SuperServer nie uruchamia się, generując raport błędu.

Błąd jest poprawiony w kodzie Firebird 2.5.1, ale ponieważ ta wersja Firebird nie jest jeszcze oficjalnie udostępniona, więc Paul Beach poprawił kod Firebird 2.5.0. Użytkownicy chcący używać Firebird 2.5 SuperServer w systemie operacyjnym MaxOSX 10.7 (Lion) mogą pobrać poprawione wersje pakietów:
Problem został opisany »tutaj«.

2011-07-23

IB LogManager 2.11.1

IB Log Manager to narzędzie do monitorowania danych w bazach danych Firebird lub InterBase. Lista zmian i nowości w tej wersji dostępna jest »tutaj«.

Firebird Trace Manager 1.6

FB Trace Manager jest narzędziem korzystającym z wbudowanych w Firebird 2.5 serwisów Trace Services oraz Audit Services. Dostępne są następujące edycje: Lite (darmowa), Standard oraz Enterprise.

Opis nowości dostępnych w wersji 1.6 znajduje się »tutaj«.

Firebird Random Data Generator

Firebird Random Data Generator to narzędzie do generowania danych testowych dla baz danych Firebird. Może generować wszystkie typy danych używane w Firebird, oprócz typów tablicowych.

Program jest dostępny w wersji dla systemów Windows i Linux. Dostępne są wydania: Standard, Professional oraz Enterpise.

Szczegółowy opis programu jest »tutaj«.

2011-07-15

AnySQL Maestro 11.7

SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu AnySQL Maestro — narzędzie do zarządzania dowolnymi bazami dostępnymi poprzez sterowniki ODBC lub OLE DB. Dostępna jest edycja darmowa i płatna. Program został między innymi pomyślne przetestowany między innymi ze sterownikiem Firebird ODBC oraz z najnowszymi wersjami Firebird.

Nowa wersja programu zawiera między innymi stronicowanie danych, import danych ze źródeł danych ODBC i inne nowe funkcje

Więcej szczegółów jest »tutaj«.

AnyDAC Summer 2011 v 5.0.1

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersję pakietu AnyDAC for Delphi. Jest to zestaw uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych Firebird, InterBase, SQLLite, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MS Access, IBM DB2, SyBase SQL Anywhare, Informix, Advantage, dbExpress, ODBC.

Wśród nowości w tej wersji komponentów są między innymi:

  • Nowy sterownik ACE API dla Advantage Database
  • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury sterowników
  • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury monitorowania i śledzenia
  • Nowe zdarzenia ADConnection
  • Rozbudowany system Pomocy
  • i wiele innych.