2011-07-15

AnyDAC Summer 2011 v 5.0.1

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersję pakietu AnyDAC for Delphi. Jest to zestaw uniwersalnych komponentów dostępu do baz danych Firebird, InterBase, SQLLite, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MS Access, IBM DB2, SyBase SQL Anywhare, Informix, Advantage, dbExpress, ODBC.

Wśród nowości w tej wersji komponentów są między innymi:

  • Nowy sterownik ACE API dla Advantage Database
  • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury sterowników
  • Gruntowna refaktoryzacja infrastruktury monitorowania i śledzenia
  • Nowe zdarzenia ADConnection
  • Rozbudowany system Pomocy
  • i wiele innych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz