2011-08-28

Cechy Firebird w środowisku produkcyjnym

W portalu Firebird News prezentowane są wyniki nie­dawnej ankiety, w której pytano o cechy Firebird wy­korzystywane w środowiskach produkcyjnych. Wyniki te zo­stały skomentowane w blogu znanej firmy IBSurgeon — spec­jalizującej się w ofe­ro­wa­niu usług i narzędzi dla odzyskiwania danych z usz­ko­dzo­nych baz danych Firebird lub InterBase oraz narzędzi do monitorowania i naprawiania uszkodzonych baz danych.
  1. CPUAffinity przypisuje Firebird SuperServer do jed­ne­go z dostępnych w sys­te­mie pro­ce­so­rów. W czasach, gdy praktycznie każdy komputer wyposażony jest w procesory wielordzeniowe, znacznie efek­tyw­niej­sze jest ko­rzy­s­ta­nie z architektury Super­Classic lub Classic.
  2. nBackup działa szybko, ale nie sprawdza poprawności bazy danych. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do poważnych problemów.
  3. Shadow jest bezużyteczne w przypadku nowoczesnego sprzętu. Znacznie efek­tyw­niej­sze jest użycie RAID5 (lub RAID10).
  4. Multifile DB, czyli bazy wieloplikowe zostały zaprojektowane w celu obejścia ograniczonej pojemności dysków w starych systemach operacyjnych. Obecnie nie ma powodów, aby z tego korzystać.
Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć »tutaj«.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz