2011-08-10

Database .NET 5.1

Dostępna jest nowa wersja 5.1 program Database .NET. Jest to zunifikowany program do zarządzania lokalnymi i zdalnymi bazami danych. Pozawala tworzyć bazy danych, projektować tabele, modyfikować dane, eksportować dane, generować skrypty i wykonywać instrukcje SQL. Program nie wymaga instalowania.

W tej wersji programu zaimplementowane zostały nowe funkcje oraz usprawnione niektóre dotychczasowe funkcje. Pełna historia zmian dostępna jest »tutaj«.

Requires: .NET Framework 3.5sp1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz