2011-09-21

Aktualizacja opisu nBackup

Jedną ze słabych stron Firebird przez dość długi czas był brak dobrej dokumentacji. Od pewnego czasu sytuacja w tym zakresie stopniowo się poprawia. Ostatnio udostępniona została obszerna aktualizacja dokumentacji programu nBackup.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz