2011-10-29

Database .NET 5.4

Database .NET to program do prostego, ujednoliconego zarządzania różnymi bazami danych. Upraszcza zarządzanie lokalnymi i zdalnymi bazami danych. Pozwala na tworzenie nowych baz danych, tworzenie tabel, edycję danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów oraz wykonywanie zapytań SQL. Program działa bez potrzeby instalowania go.

Wśród nowości wersji 5.4 są między innymi:
Program nie wymaga instalowania. Działa na wszystkich platformach Windows (x86, x64). Wymaga platformy .NET Framework 3.5sp1.

pyfirebirdsql 0.6.0

Dostępna jest wersja 0.6.0 sterownika Firebird dla języka Python.

Sterownik nadal ma status alfa. Zarządzanie usługami i transakcjami nie jest kompletne. Jednocześnie wersja 0.6.0 mocno się różni od wersji 0.5.0.

2011-10-21

Firebird Data Sync 11.10

Firma SQL Maestro Group udostępniła nową rodzinę narzędzi Data Sync. Dostępne są programy przeznaczone do współpracy z różnymi serwerami SQL: MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Firebird, Sybase SQL Anywhere, IBM DB2 oraz MaxDB.

Kluczowe cechy tych programów to:
 • porównywanie i zastosowanie zmian zawartości baz danych
 • automatyczne tworzenie bezbłędnych skryptów synchronizacji
 • czytelny raport różnic
 • możliwość zapisania wszystkich opcji do plików, w celu łatwego uruchamiania
 • pełna kontrola nad porównywaniem i synchronizacją
 • obszerny interfejs wiersza poleceń
 • Wersja 11.10 oznacza, że produkt został udostępniony w roku 2011, w październiku.

2011-10-15

Aktualizacja dokumentacji programów pomocniczych

Ostatnio zaktualizowane zostały dokumentacje programów pomocniczych wchodzących w skład pakietu Firebird. Wszystkie opisy są obecnie zgodne z możliwościami Firebird 2.5.x. Uaktualnione zostały opisy programów gfix, gstat, gsec, gbak oraz fbmgr.

Dostępne są opisy w formacie PDF oraz w formacie HTML.

Firebird 2.5.1 w Debian

Finalne wersje pakietów Firebird 2.5.1 dostępne są w repozytorium Debiad Sid.

Sterownik dbExpress 4.1.v35 dla Firebird

Nowa wersja sterownika zawiera dwie poprawki:

 1. Korekta alokacji pamięci dla pól typu char oraz varchar. Błąd mógł powodować niestabilność aplikacji.
 2. Poprawiony błąd iteracji wskaźnika w XSQLDA_DebugMsg.

2011-10-11

Firebird 2.5.1

Od kilku dni dostępny jest Firebird 2.5.1. W tym wydaniu serwera poprawiono kilka błędów oraz zaimplementowano wiele usprawnień, takich jak zwiększenie szybkości odtwarzania bazy danych na podstawie kopii bezpieczeństwa, możliwość zapisywania globalnych tabel tymczasowych w bazach danych tylko do odczytu i tym podobne. Pełna lista zmian jest opisana w dokumencie Release Notes (oraz »tutaj«).

Struktura baz serwera Firebird 2.5.1 jest identyczna jak w Firebird 2.5.0. Dlatego zaleca się jak najszybszą migrację z wersji 2.5.0 do wersji 2.5.1.

Jak zazwyczaj, nowa wersja od dnia premiery dostępna jest dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS-X — w wersjach 32 i 64 bitowych.

Ponadto zostały opracowane dedykowane pakiety dla systemu operacyjnego Fedora 15 update Epel6 (RHEL oraz Centos 6). Zgodnie z zasadami Epel, będą one najpierw testowane przez tydzień.

2011-10-08

Ruby Sequel 3.28

Udostępniono nową wersję sterownika Firebird dla Ruby.

 • Adapter Firebird został podzielony na część współdzieloną i specyficzną oraz zaimplementowano kilka korekt.
 • Dodany został adapter JDBC, pozwalając na połączenia z Firebird aplikacji JRuby.
 • Adapter Firebird został w znacznym stopniu zmodyfikowany, w szczególności części związane ze zwracaniem automatycznie wygenerowanych wartości kluczy głównych. Użytkownicy aktualizujący adapter powinni szczególnie uważnie przetestować swoje dotychczasowe aplikacje.

2011-10-07

Sterownik dbExpress 4.1.v34 dla Firebird

Nowa wersja sterownika zapewnia między innymi:

 • wsparcie dla Delphi XE2
 • dostępna jest wersja 32 i 64 bitowa sterownika
Szczegółowa lista zmian i nowości jest »tutaj«.

2011-10-05

pyfirebirdsql 0.5

Udostępniona została nowa wersja sterownika Firebird dla Python 3.3. Charakteryzuje się następującymi cechami:
 • uproszczone fetchall()
 • użycie generatorów podczas pobierania rekordów
 • dodano więcej testów
 • korekty błędów
Pełna lista zmian dostępna jest »tutaj«.