2011-10-29

Database .NET 5.4

Database .NET to program do prostego, ujednoliconego zarządzania różnymi bazami danych. Upraszcza zarządzanie lokalnymi i zdalnymi bazami danych. Pozwala na tworzenie nowych baz danych, tworzenie tabel, edycję danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów oraz wykonywanie zapytań SQL. Program działa bez potrzeby instalowania go.

Wśród nowości wersji 5.4 są między innymi:
Program nie wymaga instalowania. Działa na wszystkich platformach Windows (x86, x64). Wymaga platformy .NET Framework 3.5sp1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz