2011-10-29

pyfirebirdsql 0.6.0

Dostępna jest wersja 0.6.0 sterownika Firebird dla języka Python.

Sterownik nadal ma status alfa. Zarządzanie usługami i transakcjami nie jest kompletne. Jednocześnie wersja 0.6.0 mocno się różni od wersji 0.5.0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz