2011-10-08

Ruby Sequel 3.28

Udostępniono nową wersję sterownika Firebird dla Ruby.

  • Adapter Firebird został podzielony na część współdzieloną i specyficzną oraz zaimplementowano kilka korekt.
  • Dodany został adapter JDBC, pozwalając na połączenia z Firebird aplikacji JRuby.
  • Adapter Firebird został w znacznym stopniu zmodyfikowany, w szczególności części związane ze zwracaniem automatycznie wygenerowanych wartości kluczy głównych. Użytkownicy aktualizujący adapter powinni szczególnie uważnie przetestować swoje dotychczasowe aplikacje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz