2011-12-25

AnyDAC 5.0.5

AnyDAC to zestaw uniwersalnych komponentów dostępu do danych, dla Delphi, C++ Builder oraz Free Pascal. Pozwalają uzyskać szybki, natywny dostęp do baz danych Firebird, InterBase, SQLite, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2, SQL Anywhere, MS Access, Informix, Advantage i innych.

Wśród nowości tej wersji komponentów są między innymi:
 • wsparcie dla Firebird 3
 • wsparcie dla pól COMPUTED BY w Firebird
Szczegółowa lista nowości jest »tutaj«.

2011-12-24

Pomóż testować parametr TcpRemoteBufferSize

W pliku konfiguracyjnym firebird.conf jest między innymi parametr TcpRemoteBufferSize. Definiuje on maksymalną wielkość transferowanych pakietów. Domyślna wartość parametru to 8 kB. Maksymalna wartość to 32 767. Teoretycznie większe pakiety powinny przyspieszać transfer dużych ilości danych, zwłaszcza w przypadku sieci o dużych opóźnieniach (takich jak Internet).

Carlos H. Cantu ostatnio testował ten parametr, ale nie znalazł znaczących różnic — wykonując instrukcję select first 2000 * from tabela (tabela nie zawiera pól BLOB). Podobny test, wykonany jakiś czas temu z inną wersją Firebird, w innym systemie operacyjnym, dawał trzykrotne przyspieszenie transferu danych, jeżeli parametr miał wartość 32K, ale podczas testów w obecnym środowisku nie udało się powtórzyć tych wyników.

Carlos H. Cantu prosi wszystkich, którzy mają trochę czasu, aby pomogli testować ten parametr i opublikowali wyniki swoich testów w komentarzu do »tego artykułu«. Podczas testów proszę, aby testować różne wartości w bibliotece klienta, w serwerze oraz w obu, a także napisać w komentarzu, jaka wersja serwera i jaka wersja biblioteki klienta była testowana. Warto też przed właściwym testem wykonać testowaną instrukcję co najmniej raz, aby wypełnić danymi pamięć podręczną (cache) Firebird i systemu operacyjnego. Dzięki temu wyniki testów będą bardziej miarodajne.

Hardcorowi użytkownicy mogliby również zainstalować Wireshark w celu podglądu detali komunikacji.

2011-12-23

Database.NET 5.7

W tej wersji programu zaimplementowane zostały następujące nowości:


Pełna historia zmian jest »tutaj«.

Uwaga! Od tej wersji program korzysta z platformy .NET 4.0.

Sterownik Python dla Firebird 0.7

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla Python. W tej wersji zaimplementowane zostały niemal wszystkie elementy — wystarczające dla 95% użytkowników. Należy jednak pamiętać, że to jest nadal wersja beta. Kod sterownika nie jest jeszcze zoptymalizowany pod kątem wielkości kodu oraz szybkości działania. W tej wersji zostały zaimplementowane poniższe funkcje:
 • wsparcie dla procedur składowanych (zgodne z Python DB API; działa tak samo jak w KInterbasDB).
 • preparowanie instrukcji działa dokładnie tak samo jak w KInterbasDB.
 • w pełni zaimplementowany atrybut cursor.describe — obecnie powinien zwracać takie same wyniki jak KInterbasDB
 • lepsza zarządzanie obiektami, pozwalające managerowi pamięci języka Python lepiej nimi zarządzać.
Do pełnej wersji sterownika brakuje jeszcze wsparcia dla:
 • transakcji rozproszonych
 • tablic
 • zdarzeń
 • strumieni BLOB
 • usługi monitorowania
 • dokumentacji (w międzyczasie można używać dokumentacji dla KInterbasDB, ponieważ działanie sterownika dla Firebird jest do niego bardzo zbliżone)
 • Python 3.x (działanie sterownika w Python 3 nie było jeszcze testowane)
Ewentualne błędy można zgłaszać »tutaj«.

Listę poprawek i funkcji zaplanowanych do zrobienia w następnym wydaniu można sprawdzać »tutaj«.

2011-12-21

ADO.NET 2.7 dla Firebird

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia udostępniona została nowa wersja sterownika ADO.NET dla Firebird. Został w nim poprawiony błąd oraz usprawnione zostały mechanizmy monitorowania.

Sterownik można pobrać z oficjalnej strony internetowej lub użyć pakiet NuGet.

2011-12-19

pyFirebird 0.6.5

Udostępniony został sterownik Firebird dla języka Python wraz z nową dokumentacją i korektami dla procedur składowanych. Do najważniejszych zmian należy implementacja callproc().

»Tutaj« jest wersja sterownika do pobrania. Pełna historia zmian jest »tutaj«. Dokumentacja jest »tutaj«.

Firebird Developement Studio

Zespół SQLLY Development udostępnił nową wersję programu Firebird Development Studio. Program charakteryzuje się prostym i czytelnym interfejsem, w którym dostępne są takie funkcje jak refaktoryzacja kody SQL, inteligentne uzupełnianie kodu (code completion), podświetlanie błędów w czasie rzeczywistym, narzędzie do porównywania baz danych (database comparer), debugger SQL, funkcja formatowania kodu (code formatter) i projektant diagramów ER.

Więcej informacji jest na stronie http://www.sqlly.com.

Dostępna jest specjalna oferta świąteczna.

Database.NET 5.6

Database.NET to wygodny program do zarządzania wieloma różnymi bazami danych (w tym oczywiście również Firebird). W tej wersji programu usprawniony został między innymi mechanizm łączenia z bazami (Connection Manager) danych oraz mechanizm wsadowego importowania danych (Batch Import), a także mechanizm podpowiadania elementów struktury (IntelliSense).

Pełna historia zmian jest »tutaj«.

Uwaga! Od tej wersji program korzysta z platformy .NET 4.0.

2011-12-17

Firebird lepszy od Oracle?

Niektórzy użytkownicy zastanawiają się, jaka baza danych jest najlepsza. Moim zdaniem pytanie o najlepszą bazę danych jest w tych czasach bez sensu. Możemy jedynie zastanawiać się, jaka baza danych jest najlepsza do danego zastosowania. Zapewne są zastosowania, do których najlepiej nadaje się duża komercyjna baza danych. Jednak do większości zastosowań darmowe bazy danych, takie jak Firebird, są z całą pewnością wystarczająco dobre.

Niezwykle ciekawym głosem w tej dyskusji jest wypowiedź Normana Dumbara, który administruje ponad 600 bazami danych Oracle i około 40 bazami danych Firebird. Trudno przecenić kompetencje administratora z takim doświadczeniem. Norman Dumbar uważa, że Firebird jest lepszy od Oracle.

2011-12-15

Prezenty dla członków Fundacji Firebird

Fundacja Firebird przygotowała prezenty dla nowych członków (do 31 XII 2011 r.):
 • trzy darmowe licencje na FB Trace Manager Enterprise (wraz z roczną subskrypcja) dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania (voting membership), albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FB Trace Manager Standard (wraz z roczną subskrypcją) dla trzech członków, którzy albo dołączą jako stowarzyszeni szłonkowie (associate membership), albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FBDataGuard dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania, albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
 • trzy darmowe licencje na FBScanner dla trzech członków, którzy albo dołączą jako członkowie z prawem głosowania, albo odnowią takie członkostwo w Fundacji
Przez odnowienie członkostwa rozumie się członków fundacji usuniętych z »tej listy«.

Warto się pospieszyć. Jest tylko 9 prezentów dla członków Fundacji Firebird z prawem głosowania (voting membership) i tylko 3 prezenty dla członków stowarzyszonych (associate membership).

Poprzez »tę stronę internetową« można dołączyć do Fundacji Firebird.

2011-12-13

Database Workbench 4.2

Najważniejsze nowości i zmiany w tej wersji programu to:
 • dokowanie zakładek w Enterprise Manager
 • łatwe sortowanie, grupowanie i filtrowanie w SQL Editor
 • wyzwalacze i indeksy w View Editor
 • Visual Query Builder wspiera selektowalne procedury i parametry w zapytaniach
 • znacznie usprawniony Oracle Type Editor.
Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Database Workbench współpracuje z następującymi bazami danych:
 • Firebird 1.x – 2.x
 • InterBase 4.x – XE
 • MS SQL Server/MSDE 7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express
 • MySQL 4.x – 5.x
 • Oracle Databse 8i, 9i, 10g, 11g
 • Sybase SQL Anywhere 9 – 12
 • NexusDB od wersji 3.0
Każdy dokonujący zakupu do końca 2011 roku otrzyma 40% upustu.

W tym wydaniu dostępne są również darmowe wersje Lite dla Firebird, InterBase oraz MySQL.

2011-12-10

Sortowanie według pól BLOB

Sortowanie według zawartości pól typu BLOB raczej nie ma sensu — choćby i z tego powodu, że jest to działanie bardzo wolne. Jeżeli jednak komuś wyjątkowo jest to potrzebne, to Jiří Činčura w swoim blogu opublikował notatkę na ten temat.

NLog 2.0 i Firebird

NLog to zaawansowane narzędzie do monitorowania aplikacji działających na platformie .NET (lub jej klonach). Jednym ze sposobów monitorowania aplikacji jest zapisywanie monitorowanych informacji w bazie danych. W tym artykule autor opisuje, jak skonfigurować NLog, aby monitorowane informacje były zapisywane w bazie danych Firebird.

Artykuł jest napisany w języku rosyjskim. Osoby nie znające rosyjskiego mogą skorzystać z automatycznego tłumaczenia przez Tłumacza Google lub Microsoft Translator.

ASP.NET i Firebird

Ray Silva jest brazylijskim programistą. W swoim blogu zamierza opublikować serię artykułów o tym, jak używać Firebird w ASP.NET 4.0, używając Microsoft Visual Studio 2010 i język programowania C#. Dotychczas opublikował dwa artykuły z tego cyklu.

Artykuły są napisane w brazylijskim dialekcie języka portugalskiego. Osoby nie znające tego języka mogą skorzystać z automatycznego tłumaczenia przez Tłumacz Google lub Microsoft Translator.

Hierarchiczne struktury w bazie danych

Przechowywanie hierarchicznych danych w relacyjnej bazie danych nie jest trudne, ale efektywna praca z takimi danymi wymaga pewnej wiedzy. Jest to również dobra okazja do potrenowania pisania procedur SQL. 

Artykuł na ten temat jest »tutaj«.

2011-12-02

IBExpert 2011.12.01

Począwszy od tej wersji, IBExpert używa bazę danych Firebird Embedded 2.5 do przechowywania danych (takich jak zarejestrowane bazy danych, historia zapytań SQL itp.). Dotychczas takie dane były domyślnie przechowywane w pliku IBExpert.stg.

Komponent Page Control został zastąpiony innym komponentem. Można konfigurować jego wygląd. Osoby używające program przez zdalny pulpit powinny wybrać styl Terminal, aby wyeliminować spowolnienia powodowane wyświetlaniem komponentu.

Funkcja wyświetlania pól BLOB zawiera dodatkowo informację o wielkości pola.

Pełna lista nowości oraz informacja o poprawionych błędach jest »tutaj«.

2011-12-01

AUDFL: zaawansowana wersja rFunc

AUDFL jest zaawansowaną rFunc — popularnej biblioteki funkcji UDF dla Firebird, ze wsparciem dla 32 i 64-bitowych wersji Windows i Linux. Dzięki AUDFL możliwa jest łatwa migracja projektów, używających funkcji z biblioteki rFunc, do 64-bitowej wersji Firebird.

Biblioteka AUDFL została opracowana przez Maxima Filatowa. Pomoc techniczną zapewnia firma IBSurgeon. Biblioteka jest dostępna na licencji LGPL, co w uproszczeniu oznacza, że jest w 100% darmowa, z dostępem do kodów źródłowych.

»Stąd« można pobrać 32 lub 64-bitową wersję biblioteki AUDFL, w wersji dla systemu operacyjnego Windows lub Linux. Można też pobrać kody źródłowe (z repozytorium SVN) i skompilować bibliotekę samodzielnie — przy pomocy Visual Studio Express lub gcc.

[FB|IB|ORA]Replicator 4.0.7

W tej wersji programu nie poprawiono nie zaimplementowano żadnych nowych funkcji. Jedynie poprawione zostało kilka błędów.

 • Korekta wysyłania e-maili.
 • Niekiedy występował błąd uruchamiania demonu w Linux.
 • Korekta wczytywania konfiguracji przez Replication Manager, jeżeli została otwarta przez funkcję Create.
 • Korekta dekodowania hasła w niektórych dystrybucjach systemu Linux.
 • Korekta błędów jeżeli nie udało się połączyć z bazą danych Oracle.

FB TraceManager 2.0.5

Po udostępnieniu wersji 2.0 poprawione zostało kilka błędów. Ponadto dodano kilka drobnych usprawnień do programu, włącznie z dwoma nowymi typami zdarzeń:
 • OnExecuteApplication
 • OnPlaySound
Więcej informacji o programie jest »tutaj«.