2011-12-23

Sterownik Python dla Firebird 0.7

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla Python. W tej wersji zaimplementowane zostały niemal wszystkie elementy — wystarczające dla 95% użytkowników. Należy jednak pamiętać, że to jest nadal wersja beta. Kod sterownika nie jest jeszcze zoptymalizowany pod kątem wielkości kodu oraz szybkości działania. W tej wersji zostały zaimplementowane poniższe funkcje:
 • wsparcie dla procedur składowanych (zgodne z Python DB API; działa tak samo jak w KInterbasDB).
 • preparowanie instrukcji działa dokładnie tak samo jak w KInterbasDB.
 • w pełni zaimplementowany atrybut cursor.describe — obecnie powinien zwracać takie same wyniki jak KInterbasDB
 • lepsza zarządzanie obiektami, pozwalające managerowi pamięci języka Python lepiej nimi zarządzać.
Do pełnej wersji sterownika brakuje jeszcze wsparcia dla:
 • transakcji rozproszonych
 • tablic
 • zdarzeń
 • strumieni BLOB
 • usługi monitorowania
 • dokumentacji (w międzyczasie można używać dokumentacji dla KInterbasDB, ponieważ działanie sterownika dla Firebird jest do niego bardzo zbliżone)
 • Python 3.x (działanie sterownika w Python 3 nie było jeszcze testowane)
Ewentualne błędy można zgłaszać »tutaj«.

Listę poprawek i funkcji zaplanowanych do zrobienia w następnym wydaniu można sprawdzać »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz