2012-01-02

Free Pascal Compiler 2.6

Udostępniona została nowa wersja kompilatora Free Pascal Compiler 2.6. W tej wersji zostało zaimplementowane wiele elementów języka wprowadzonego w nowych wersjach Delphi. Dodano również nowe elementy oraz usprawniono wsparcie dla różnych platform.

W tej wersji również poprawiono współpracę z Firebird przez komponenty bazodanowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz