2012-01-11

PHP 5.3.9 ze zmianami w PDO Firebird

W PHP 5.3.9 wprowadzono następujące zmiany w PDO Firebird:

  • poprawiony błąd #48877: „bindValue” i „bindParam” nie działają w PDO Firebird
  • poprawiony błąd #47415: błąd związany z przekazywaniem do „bindColumn” nazwy kolumny zapisanej małymi literami
  • poprawiony błąd #53280: błąd gdy liczba kolumn jest mniejsza niż liczba parametrów zapytania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz