2012-01-11

Seminarium o początkach Firebird

Udostępnione zostało pierwsze nagranie wideokonferencji w ramach kampanii Mind the Bird (promującej Firebird). Prelekcja poświęcona jest historii InterBase i Firebird. Prezenterem jest Ann Harrison.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz