2012-02-28

Hopper - debugger procedur składowanych

Hopper to nowe narzędzie firmy Upscene Productions. Przeznaczone jest do debuggowania procedur składowanych. Obecnie dostępna jest wersja beta, współpracująca z Firebird od wersji 1.0 do wersji 2.5.

Hopper emuluje działanie serwera na komputerze klienta. Dzięki temu umożliwia:
  • wykonywanie instrukcji krok po kroku,
  • wyświetlanie i modyfikowanie wartości zmiennych i wyrażeń (evaluate),
  • wyświetlanie stosu wywołań i parametrów procedur na stosie (call stack),
  • automatyczne wyświetlanie wartości wyrażeń (watch)
  • sprawdzanie stanu danych podczas wykonywania procedury
  • definiowanie pułapek (breakpoint) — warunkowych lub bezwarunkowych.
Hooper jest obecnie dostępny tylko dla Firebird (aktualnie w wersji beta), wspierając wszystkie wersje Firebird, włącznie z Firebird 3. Wkrótce dostępna będzie również wersja dla InterBase (od wersji 6.0). Później (w tym roku) będzie dostępna również wersja dla MySQL (od wersji 5.0).

Sterownik FDB dla Python3

Philippe Makowski ogłosił, że właśnie przesłał nowe pliki do repozytorium github fdb. Philippe zaimplementował API Firebird Services w sterowniku dla Python 3.

Ten sterownik nie może być jeszcze używany w Python 2. To jest tylko pierwszy step w rozwoju sterownika.

2012-02-24

Database .NET 6.0

Database .NET to darmowy program do zarządzania bazami danych. Umożliwia między innymi tworzenie baz danych, projektowanie tabel, modyfikowanie danych, eksportowanie danych, generowanie skryptów i wykonywanie instrukcji SQL. Program nie wymaga instalowania. Do działania potrzebuje platformę .NET 4.0. Jest dostępny dla wszystkich wersji Windows (x86/x64). Współpracuje z wieloma bazami danych.

Pełna historia zmian w programie jest »tutaj«.


IBExpert 2012.02.21

W programie zaimplementowane zostały nowe możliwości w funkcjach importu danych, generowaniu struktury bazy danych, przeszukiwania bazy danych oraz nowe funkcje w blokach IBEBlock. Szczegółowa lista nowości jest »tutaj«. Jak zwykle, program dostępny jest w edycji płatnej oraz w edycji darmowej, o nieco ograniczonym zestawie dostępnych funkcji.

2012-02-17

Trace Manager 2.5

Firma Upscene Productions udostępniła nową wersję programu Trace Manager — narzędzia przeznaczonego do ciągłego monitorowania baz zarządzanych przez Firebird 2.5. W tej wersji dodano możliwość monitorowania poszczególnych baz danych. Dzięki temu można otrzymuje się zintegrowany widok z monitorowania nagłówka bazy danych (poprzez Trace API) oraz tabel monitorujących (MON$) poszczególnych baz danych.

Więcej informacji o monitorowaniu poszczególnych baz danych jest »tutaj«.

Pełny opis Trace Manager jest »tutaj«.

2012-02-16

Databaser Workbench 4.2.1

W nowej wersji programu oprócz poprawienia błędów, zostało zaimplementowane kilka rozszerzeń. Pełna lista wszystkich poprawek i rozszerzeń jest »tutaj«.

Dostępne jest również nagranie wideo pokazujące, jak debugować procedury składowane.

Oprócz Firebird program wspiera również inne bazy danych: InterBase, MS SQL Server/MSDE, MySQL, Oracle Database, Sybase SQL Anywhere i NexusDB. Oprócz wersji Pro dostępne jest również darmowe wydanie Lite, wspierające Firebird, InterBase i MySQL. Różnice między wydaniami Pro i Lite pokazane są »tutaj«.

2012-02-14

Sterownik Firebird dla Piwik 1.6

Piwik to program open source (licencja GPL) do analityki internetowej w czasie rzeczywistym. Udostępnia szczegółowe raporty odwiedzin strony: wyszukiwarek, użytych słów kluczowych, języka użytkownika, informuje o najpopularniejszych stronach itp.

Sterownik Firebird dostępny jest »tutaj« (dla Piwik 1.6)

Informacje związane z rozwojem sterownika można znaleźć »tutaj«.

Firebird Data Sync 12.2

Firma SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu Firebird Data Sync, przeznaczonego do efektywnego, wygodnego porównywania i synchronizacji zawartości baz danych Firebird.

Najważniejsze nowości w tej wersji to porównywanie widoków danych i podzbiorów danych, automatyczne sprawdzanie mapowań oraz eksport wyników porównywania do 18. różnych formatów, w tym Excel i HTML.

Pełna informacja o tej wersji programu jest »tutaj«.

2012-02-12

Tpda3 (Tiny Perl Database Application 3)

Tpda3 jest klasycznym szkieletem do budowy aplikacji typu desktop, napisanych w języku Perl. Wspiera PerlTk oraz — eksperymentalnie — wxPerl. Przeznaczony jest dla baz danych Firebird oraz PostgreSQL.

Tpda3 jest następcą TPDA, mającym lepszą implementację API. Wygląd i interfejs użytkownika w Tpda3 jest niemal taki sam jak w TPDA, z drobnymi usprawnieniami.

FlameRobin 0.9.3.2216 dla Ubuntu i Debian Sid

Dostępne są testowe wersja Flameronin 0.9.3.2216 dla systemów operacyjnych Debian Sid oraz Ubuntu Oneiric. Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie wykrytych błędów, niezgodności lub sugestii.

2012-02-02

E-książka o Qt i Firebird

Qt to zestaw przenośnych bibliotek i narzędzi programistycznych dedykowanych dla języków C++ i Java. Ich podstawowym składnikiem są klasy służące do budowy graficznego interfejsu użytkownika. Począwszy od wersji 4.0 zawiera też narzędzia do tworzenia programów konsolowych i serwerów.

E-książka „The Minimum You Need to Know About Qt and Databases” została opublikowana przez Logical Solutions w formacie EPUB, jako jedna z książek w cyklu „The Minimum You Need to Know”. Książka zawiera podstawowe informacje o tworzeniu aplikacji korzystających z Qt, używających baz danych Firebird, PostgreSQL lub SQLite. Pokazuje również, jak korzystać z narzędzi Qt.

Książka jest obecnie dostępna w Barnes & Noble oraz w Kobo. Wkrótce powinna być dostępna również w Sony eBook Store.

RubyFB 0.6.2

Udostępniona została nowa wersja RubyFB — sterownika i adaptera dla  Ruby on Rails .

Głównym celem projektu RubyFB jest umożliwienie korzystania z baz danych Firebird w Ruby on Rails.

FBDataGuard 2.7

FBDataGuard przeznaczony jest do automatycznego nadzoru oraz wsparcia dla dla administratorów krytycznych dla przesiębiorstwa baz Firebird, zwłaszcza zdalnych. Zadaniem programu jest:
  • zapobieganie awariom i uszkodzeniom,
  • skrócenie przestojów i zmniejszenie problemów wydajnościowych,
  • monitorowanie stanu bazy danych i automatyzacja jej obsługi,
  • generowanie ostrzeżeń i zaleceń dla administratora.
Program może również być używany do zaawansowanego odzyskiwania danych z chronionej bazy danych w przypadku jej poważnego uszkodzenia (np. spowodowanego awarią sprzętu).

Ta wersja programu zawiera między innymi wsparcie dla współczesnych przeglądarek internetu. Poprawione zostały również znane błędy, a także zwiększona została wydajność programu.

2012-02-01

fdb 0.7.1

Nowa wersja sterownika zawiera głównie korekty błędów. Wartą odnotowania różnicą jest to, ze ta wersja sterownika działa w Windows (wersja 0.7.0 nie działała).

Ta wersja sterownika przewidziana jest do używania w Python 2.6+. Wsparcie dla Python 3 jest w trakcie implementowania.