2012-02-02

FBDataGuard 2.7

FBDataGuard przeznaczony jest do automatycznego nadzoru oraz wsparcia dla dla administratorów krytycznych dla przesiębiorstwa baz Firebird, zwłaszcza zdalnych. Zadaniem programu jest:
  • zapobieganie awariom i uszkodzeniom,
  • skrócenie przestojów i zmniejszenie problemów wydajnościowych,
  • monitorowanie stanu bazy danych i automatyzacja jej obsługi,
  • generowanie ostrzeżeń i zaleceń dla administratora.
Program może również być używany do zaawansowanego odzyskiwania danych z chronionej bazy danych w przypadku jej poważnego uszkodzenia (np. spowodowanego awarią sprzętu).

Ta wersja programu zawiera między innymi wsparcie dla współczesnych przeglądarek internetu. Poprawione zostały również znane błędy, a także zwiększona została wydajność programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz