2012-03-28

FDB 0.7.2 dla Python

Dostępne jest oficjalne, finalne wydanie sterownika FDB, zawierającego wsparcie dla Python 3 i rozproszonych transakcji (distributed transactions). Wśród najważniejszych cech tego wydania są:
  • wsparcie dla Python 3
  • wsparcie dla rozproszonych transakcji (Distributed Transactions)
  • wsparcie dla usługi NBackup
  • wsparcie dla usługi śledzenia (Trace Service)
W następnym wydaniu sterownika planowane jest wsparcie dla zdarzeń Firebird (Firebird Events).

Problem z buforowaniem dysku w Windows

Dmitry Yemanov w swoim blogu opublikował artykuł, w którym szczegółowo wyjaśnia, jakie problemy możne stworzyć systemowy mechanizm buforowania dysku (cache) w systemie Windows.

RubyFB 0.6.4

W tej wersji poprawiono błędy segmentacji. Odpowiednie pliki są »tutaj«.

Instalowanie przy pomocy „gem”:
rvm use ruby-1.9.3-p125
gem install rubyfb
Fetching: rubyfb-0.6.4.gem (100%)
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed rubyfb-0.6.4
1 gem installed

PyFirebirdSQL 0.6.6

W tej wersji sterownika dla Python poprawiono kilka błędów. Pełna lista zmian jest dostępna »tutaj«. Dokumentacja sterownika jest »tutaj«.

Instalowanie Firebird 3

Prace nad Firebird 3 potrwają jeszcze jakiś czas. Jeżeli jednak ktoś chciałby już teraz zacząć testować tę wersję serwera, powinien się zapoznać z opisem instalowania Firebird 3 w systemie operacyjnym Windows. Tę wersję serwera instaluje się nieco inaczej, niż dotychczasowe wersje Firebird.

Hopper dla Firebird, beta 3

Firma Upscene Productions udostępniła trzecią wersję beta programu Hopper, będącego debuggerem procedur składowanych. Poprawiono w nim kilka błędów oraz dodano wyświetlanie informacji, ostrzeżeń i błędów po parsowaniu procedur.

Program obecnie jest dostępny tylko dla Firebird. Finalna wersja będzie dostępna również dla InterBase i MySQL.

Firma opublikowała również informację o cenie finalnej wersji programu.

2012-03-23

Database Workbench 4.2.3

Firma Upscene Productions opublikowała nową wersję swojego sztandarowego programu: Database Workbench. W tej wersji programu poprawione zostało kilka błędów.

Oprócz płatnej wersji Pro dostępna jest również darmowa wersja Lite, wspierająca bazy danych Firebird, InterBase oraz MySQL.

2012-03-21

Node.js 0.0.9

W nowej wersji sterownika zostały zarówno zaimplementowane nowe cechy, jak i poprawione błędy. Szczegółowa lista zmian jest »tutaj«. Wśród najważniejszych zmian są:
  • korekta niepoprawnego inicjowania dla slda
  • usunięcie wycieku pamięci gdy pojedyncze połączenie było użyte wiele razy dla asynchronicznych zapytań (powodowało to również, że serwer potrzebował znacznie więcej pamięci)
  • korekta strumienia pól znakowych w kodowaniu UTF
  • dodane asynchroniczne uruchamianie transakcji
  • korekta umożliwiająca wykonywanie procedur składowanych.

ODBC 2.0.1 dla Firebird

W tej wersji sterownika ODBC poprawione zostało kilka błędów. Wykaz poprawek znajduje się w pliku  changes-v20.log.

2012-03-17

Plany rozwoju Firebird

Dmitry Yemanov, jeden z programistów serwera Firebird i koordynator jego rozwoju, zmodyfikował odrobinę plany dotyczące kolejnych wydań Firebird. Zmiany powodują przyspieszenie prac nad wersjami 2.1.5 oraz 2.5.2, kosztem niewielkiego opóźnienia wydania wersji 3.0 alfa.

Firebird 2.1.4 został udostępniony rok temu. Zgodnie z obietnicą, teraz powinna zostać udostępniona wersja 2.1.5. Poprawiono w niej 53 błędy. Obecnie w tej wersji nie ma żadnych krytycznych błędów, które pozostawałyby nienaprawione.

Firebird 2.5.1 został udostępniony pięć miesięcy temu. Wersja 2.5.2 powinna zostać udostępniona za miesiąc. Dotychczas poprawiono w niej 45 błędów. Obecnie trwają jeszcze prace nad poprawieniem kilku błędów. Dlatego sensownym wydaje się udostępnienie nowej wersji nieco później.

Firebird 3.0 alfa zostanie prawdopodobnie udostępniony w drugim kwartale tego roku.

Database Workbench 4.2.2

Nowa wersja programu zawiera głównie poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników. Dodatkowo dostępna jest wersja beta wsparcia dla procedur wbudowanych dla Firebird 3 — w edytorze i debuggerze.

Pełny opis zmian i nowości, zaimplementowanych w tej wersji programu, jest dostępny »tutaj«.

W najbliższych dniach dostępna będzie również edycja Lite (darmowa) tej wersji programu.