2012-03-28

FDB 0.7.2 dla Python

Dostępne jest oficjalne, finalne wydanie sterownika FDB, zawierającego wsparcie dla Python 3 i rozproszonych transakcji (distributed transactions). Wśród najważniejszych cech tego wydania są:
  • wsparcie dla Python 3
  • wsparcie dla rozproszonych transakcji (Distributed Transactions)
  • wsparcie dla usługi NBackup
  • wsparcie dla usługi śledzenia (Trace Service)
W następnym wydaniu sterownika planowane jest wsparcie dla zdarzeń Firebird (Firebird Events).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz