2012-04-15

Aktualizacja FBDataGuard 2.7

Dostępna jest aktualizacja (archiwum dla Linux, podręcznik użytkownika) programu FBDataGuard 2.7. Ta aktualizacja poprawia stabilność programu (dla środowisk z więcej niż 200 aktywnymi użytkownikami) oraz korekty kilku błędów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz