2012-04-15

Firebird 2.0.7

Udostępniony ostatnio Firebird 2.0.7 najprawdopodobniej jest ostatnim wydaniem serwera w wersji 2.0. To wydanie nie dodaje żadnych nowych funkcji, a jedyni korekty błędów, które nie zostały uwzględnione w wersji 2.0.6 lub zostały odkryte podczas prac nad nowszymi wersjami Firebird.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz