2012-05-24

ADO.NET 2.7.7

W nowej wersji sterownika poprawiono błędy oraz zaimplementowano nowe funkcje. Kompletna lista zmian jest »tutaj«.

Sterownik można pobrać z oficjalnej strony lub z NuGet.

2012-05-23

Firebird 2.1.5 RC1

Dostępna jest wersja 2.1.5 Release Candidate 1 serwera Firebird. Ta wersja powstała po ponad roku (wersja 2.1.4 była dostępna w marcu 2011 r.). Powstała w wyniku poprawiania błędów wykrytych w Firebird 2.1 oraz w trakcie rozwoju późniejszych wersji Firebird.

Uwagi do tej wersji (Release Notes) są »tutaj«.

Lista poprawionych błędów jest »tutaj«.

Dezaktywowanie wyzwalaczy bazy danych

Wyzwalacze bazy danych to przydatna funkcjonalność dodana do Firebird w wersji 2.1. Można w nich zaimplementować wiele fajnych rzeczy, ale może zaistnieć potrzeba połączenia z bazą danych bez uruchamiania tych wyzwalaczy — zwłaszcza wtedy, gdy w ich kodzie jest błąd powodujący zerwanie połączenia z bazą danych. Dlatego standardowe programy narzędziowe Firebird mają nowe opcje do wyłączania wyzwalaczy bazy danych. 

Jak pisze Jiří Činčura w swoim blogu, obecnie również FirebirdClient (sterownik Firebird dla platformy .NET) pozwala dezaktywować wyzwalacze bazy danych.

2012-05-21

TurboBird 0.9.2

TurboBird to program do administrowania bazami danych Firebird. Cechuje się prostotą instalowania i używania. Może działać w następujących systemach operacyjnych: Windows, Linux (32 i 64-bitowy), MacOSX.

W tej wersji programu poprawiony został błąd kopiowania uprawnień oraz zmienione zostało tworzenie nowych tabel, generatorów i wyzwalaczy.

2012-05-16

2012-05-12

AnySQL Maestro 12.5

AnySQL Maestro to narzędzie do administrowania dowolnymi danymi, dostępnymi przez sterownik ODBC lub OLE DB. Program przeszedł pomyślnie testy między innymi ze sterownikami ODBC dla Firebird.

W tej wersji dostępny jest między innymi generator raportów. Ponadto znacznie usprawniony został edytor SQL. Opis wszystkich zmian i usprawnień jest »tutaj«.

Zestawienie różnic między wersją darmową i profesjonalną jest »tutaj«.

Database Workbench 4.2.4

Ta wersja programu zawiera głównie poprawki błędów oraz drobne nowe funkcjonalności. Między innymi poprawione zostało kilka błędów w debuggerze procedur składowanych dla Firebird i InterBase.

Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Darmowa wersja Lite będzie dostępna wkrótce.

Hopper wersja 1

Firma Upscene Productions udostępniła finalną wersję 1.0 programu Hopper — debuggera procedur składowanych i wyzwalaczy. Debugger obecnie dostępny jest tylko w wersji dla Firebird. Wersje dla InterBase i MySQL będą dostępne wkrótce.