2012-05-23

Firebird 2.1.5 RC1

Dostępna jest wersja 2.1.5 Release Candidate 1 serwera Firebird. Ta wersja powstała po ponad roku (wersja 2.1.4 była dostępna w marcu 2011 r.). Powstała w wyniku poprawiania błędów wykrytych w Firebird 2.1 oraz w trakcie rozwoju późniejszych wersji Firebird.

Uwagi do tej wersji (Release Notes) są »tutaj«.

Lista poprawionych błędów jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz